Beads of Pärnullbacken

Fig. 4 Pörnullbackens pärlor har stora likheter med pärlor från andra fornminnesplatser i Vörå. Den mörkblå melonformade glaspärlan (nr. 5) har en motsvarighet bland pärlfynden från Kaparkullen och i en vikingatida kvinnograv i Dalkarby på Åland. Den är troligen av skandinavisk produktion från början av vikingatiden. Den blå glaspärlan i bildens vänstra kant (nr. 2) är tillverkad i milleforiteknik. Denna form av pärlor förekom runt Östersjön i början och i mitten av vikingatiden och anses vara tillverkade bl. a. i Romarriket under sen romersk järnålder. Dubbelpärlorna (nr. 4 och nr. 7) är enligt Pettersson exklusiva för Skandinavien. En motsvarighet till den rödbruna pärlan med gula fläckar (nr. 9) har också påträffats i Kjuloholm och dateras av Kivikoski till vikingatid. Den klarblå pärlan (nr. 12) är fasettslipad. Bärnstenspärlorna (nr. 2 och 13) är svåra att datera. Foto Mikael Herrgård.

NY KUNSKAP OM JÄRNÅLDERN I ÖSTERBOTTEN