E-post till Markku T. Hyyppä   markku.hyyppa@kela.memonet.fi    marhyy@utu.fi

 

Körsångare

Fig 1 Körsångare lever längre.Kuorossa elämä pitenee. Longer life of people singing in a choir.

Kustsvenskar är friskare och lever längre

Vi undersökte nyligen kommunala register och intervjuade personer för att jämföra de finlandssvenska och finskspråkiga som lever i Österbotten i samma kommuner. Finlandssvenska män dör i genomsnitt 9 år senare och kvinnor 5 år senare än sina finskspråkiga grannar (Fig 2 och 3). I två nyare undersökningar visade vi att svenskspråkiga har mera socialt kapital, d.v.s. allmän ömsesidighet och inbördes förtroende, som förklarar kustsvenskarnas goda hälsa. T. ex. i Sideby finns det mycket socialt kapital som befrämjar hälsa.

Hyyppä MT, Mäki J. Pohjanlahden rannikon suomenruotsalaiset säilyvät työkykyisinä. Suomen Lääkärilehti 1997; 52: 831-9 (In Finnish)
Hyyppä MT, Mäki J. Edistääkö sosiaalinen pääoma terveyttä? Pohjanmaan rannikon suomen- ja ruotsinkielisen väestön kansalaisaktiivisuuden ja terveyden vertailu. Suomen Lääkärilehti 2000; 55: 821-6 (In Finnish)

Our recently published papers (abstracts free) about social capital and health can be found at: http://heapro.oupjournals.org/cgi/content/abstract/16/1/55 and http://www.idealibrary.com/links/doi/10.1006/pmed.2000.0782

KELAN TUTKIMUS- JA KEHITYSYKSIKKÖ TURUSSA

HYYPPÄ MARKKU T :Majblomma & Yhteiselämää

Arbetsliv

Fig 2 Varje finlandssvensk i Österbotten sparar årligen 40000 mk (6700 E) för samhället p.g. a. senare förtidspensioneringen. Pysymällä kauan työelämässä jokainen Pohjanmaan rannikon suomenruotsalainen säästää vuosittain 40000 mk (67000 E) yhteiskunnalle. Every Swedish-speaking individual spares annually 40 000 Fmk (6700 E) for society due to longer disability-free life.

Pensionering

Fig 3 Den finlandssvenska befolkningen pensionerar sig senare och lever längre. Suomenruotsalainen väestö menee eläkkeelle myöhemmin ja elää kauemmin.

Yrkesfiskare

Fig 4 En yrkesfiskare som varit endast tre gånger borta från havet. Ammattikalastaja vain kolmesti pois mereltä.

Tillbaka till region | Tillbaka till Sideby