PÅ BEVAKNINGSUPPDRAG VID FRONTEN I SIDEBY 1808.

Sensommaren och förhösten 1808, samtidigt som Vilhelm von Schwerin kämpade för sitt liv i Ömossa hade briggen Blomman tillsammans med korvetten Der Biederman och briggen Economien använts för bevakningsuppdrag i Sideby. Sannolikt på grund av denna bevakning avstod ryska flottenheter från att göra några framstötar i dessa vatten. De armerade kryssarna behärskade Bottenhavet, mycket tack vare att linjeflottan tillsammans med enheter ur brittiska flottan begränsade den ryska linjeflottans manöverutrymme i Östersjön.Svenska östersjövarv

De armerade kryssarna hade erövrats av fienden eller köpts in för att användas som bevakningsfartyg längs den finländska västkusten. De användes även vid konvojering och överskeppning av trupper.

Korvetten Der Biederman som tidigare hade erövrats från danskarna upprustades på varvet Terra Nova vid Ladugårdsviken i Stockholm, även Briggen Blomman togs an av varvet Terra Nova. Vilket varv som tog sig an briggen Economien är däremot obekant. De inköpta fartygen levererades från grosshandlarfirmor i Stockholm.

   Svenska östersjövarv upprustade fartyg för strid 1808.

Två och en halv månad efter inköpet stod briggen Blomman grundstött på Johannes stenar vid Enskär, beläget i skärgården utanför Nystad. Trävirket i den så nyss stolta briggen Blomman sprakade när hon brann och lyste upp omgivningen. Hon var ett av alla de fartyg som "Förvaltningen av sjöärenden" köpte in våren och sommaren 1808. Blommans liv i kronans tjänst blev dock kort. Redan den 31 oktober gick hon på grund vid en häftig storm. Hennes besättning och proviant bärgades ombord på galeasen Förändringen. Den 5 november 1808 brändes hon för att inte falla i fiendens händer.

 

Källmaterial:

"Skärgårdsflottan, uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824" av Hans Norman (Red), Falun 2000. Stefan Lundblad har skrivit kapitlet "Anskaffning av fartyg 1808", varur ovanstående fakta hämtats från sidorna 160-169.

Se även "Sveriges krig åren 1808 och 1809, V, sidan 350", producerad av Generalstabens historiska avdelning 1890-1922.

Bildmaterialet föreställer ett flaggprytt fartyg under byggnad. Detaljen pryder ornamentet på en karta vid namn "Sjö- och stapelstaden Norrköping", utgiven i Stockholm 1769 av Jonas Brolin. Kartan gjordes till riksdagen i Norrköping 1769. Stadens skeppsvarv ansågs uppenbarligen som en sevärdhet, värt att uppmärksammas av riksdagsgästerna.

HARRI BLOMBERG (2003)

 

Finska kriget 1808-1809 Drabbningen vid Ömossa den 6 september 1808

[Back]

sydaby.eget.net