Sisältö

LAIVANRAKENNUS POHJANMAALLA 1600-LUVULLA

Pekka Toivanen

Laivanrakennuksen 'esihistoriaa'
- H i c   f a b r i c a t u r   N a v e s !

Kosmografi Olaus Magnuksen kuuluisa kartta vuodelta 1539, Carta Marina, sisältää Pohjanmaan osalta muutaman piirretyn karttamerkin: hylkeenpyynnin Merenkurkun pohjoispuolella, pohjalaisten kontaktin Pohjanlahden jään yli länteen ja rakenteilla olevan laivan, joka varmuuden vuoksi on varustettu tekstillä "Hic fabricatur Naves", "täällä rakennetaan laivoja"! (1)

Carta Marina
Alku
Edellinen

[Takaisin]