Land surveyor map of Sideby in 1693 (click here if the map does not show up) (Map with transcribed text).
Zoomningsbar Jordebokskarta över Sideby 1693 (klicka här om kartan inte syns genast) (upprättad av lantmätare Jonas Persson Gedda).
Zoomattava maakirjakartta (klikkaa)- Siipyyn tilukset ja Byträsket järvi vuonna 1693 (maanmitttari Jonas Persson Gedda)

Jordebokskarta över Sideby 1693 -
med transkriptioner

Ursprunglig karta i databasen 1600-luvun maakirjakartat