Bondeseglare från Närpes på Stockholm

Föregående       Innehåll        Nästa        Tillbaka        Källor

        Nya båtleverantörer vill dela äran med sina framgångsrika kolleger

Med skeppningsåret 1556 inskrev närpesborna nya stora framgångar i sin exportverksamhet. Nya båtbyggare och leverantörer framträder ur kulissen. Här skall vi ge en fullständig bild av de totala leveranserna och leverantörerna under detta årsmörtillförseln till Stockholm 1556

 

På kartan illustreras smörtillförseln till Stockholm 1556. Cirklarna i Österbotten motvarar sammanlagt c. 7000 lispund smör. Som synes fick stockholmarna det mesta av sitt smör från Pedersöre, Mustasaari och Närpes. Ofyllda circlar avser mälarstädernas egen införsel av smör från det bottniska området år 1556

 

Skepparnas och leverantörernas hemort
Lappfjärd
Måns Clemetsson Smör 13 lispund, gäddor 10 lisp., idh 22 lisp., näver 15 klovar, båtar 3 st.
Per Östensson Smör 1 tunna 4 lispund, idh 5 lisp., kalvskinn 3 st, näver 10 klovar, båtar 2 st.
Olof Larsson Näver 7 klovar, båtar 12 st.
Nils Staffansson Smör 13 lispund, idh 5 lisp., gäddor 5 lisp., näver 8 klovar, båtar 2 st.
Per Henriksson Smör 2 tunnor 1 lispund, gäddor 5 lisp., torkade abborrar 2 tunnor, näver 4 klovar.
Per Andersson Näver 15 klovar, båtar 3 st.
Olof Esbjörnsson Smör 3 tunnor 1 lispund, idh 2 lisp., kalvskinn 3 st, bockskinn 1 st, näver 20 klovar.
Mårthen Olsson Smör 14 lispund, gäddor 4 lisp., idh 2 lisp., braxen 2 lisp., näver 20 klovar, båtar 1 st.
Lasse Persson Smör 1 tunna 4 lisp., gäddor 9 lisp., näver 15 klovar, båtar 2 st.
Olof Jönsson Smör 1 1/2 lispund, näver 15 klovar, båtar 2 st.
Olof Kugge (Kogh) Smör 9 lispund, gäddor 3 lispund, idh 9 lisp., näver 28 klovar, båtar 2 st.

Dessa 11 lappfjärdsbor hade i denna leverans medfört 29 stycken båtar. Det är förvånande, att man lyckats sammanbringa så mycket smör till utförsel. Här var det ju fråga om överskottsproduktion, som åstadkommits, sedan de hårdhänta fogdarna utkrävt sina skattetribut.

Det andra leverantörsbesöket i Stockholm upptar följande skeppare

Lappfjärd:

Per Jönsson Smör 30 lispund, gäddor 5 lisp., idh 10 lisp., mörtar 2 tunnor, näver 15 klovar, båtar 3 st.
Olof Esbjörnsson (2:dra turen) smör 20 lispund, mörtar 2 tunnor, kalvskinn 5 st, näver 20 klovar, båtar 1 st.
Nils Olsson Smör 15 lispund, gäddor 10 lisp., näver 24 klovar, båtar 3 st.
Pelle Persson Båtar 2 st, näver 9 klovar.
Östen Persson Smör 10 lispund, idh 5 lisp., näver 6 klovar.
Sideby:
Per Clausson Smör 2 tunnor 6 lispund, gäddor 12 lispund, braxen 3 lisp., idh 2 lisp., abborre 1 lisp., sik 4 lisp.
Per Jonsson Smör 12 lispund, gäddor 8 lisp., braxen 4 lisp., mörtar 1 tunna, sik 1 lisp.
Jöns Persson Smör 8 lispund, gäddor 10 lisp., sik 3 lisp., idh 2 lisp., kött 1/2 tunna, kohud 1 st.
 
Tjöck
Lasse Olsson Smör 30 lispund, bockskinn 4 st, näver 40 klovar
Anders Persson Smör 2 tunnor 3 lispund, kalvskinn 2 st, näver 18 klovar

Vid 3:e leverantörsbesöket har infunnit sig följande tjöckbor vid slottstullen:

Tjöck:

Lasse Persson Smör 5 lispund, gäddor 1 lisp., näver 10 klovar, båtar 2 st.
Lasse Olsson (2:dra turen) Smör 11 lispund, näver 5 klovar, bockskinn 1 st.
Per Jönsson Smör 2 tunnor 10 lispund, bockskinn 2 st, båtar 1 st.
Lasse Jönsson Smör 16 lispund, näver 9 klovar, bockskinn 2 st, båtar 1 st.
Anders Persson (2:dra turen) Smör 15 lispund, näver 13 klovar, bräder 9 st.
Måns Olsson Smör 7 lispund, idh 2 lisp., kohudar 2 st, bockskinn 2 st, näver 9 klovar.

Observera de av tjöckborna levererade bockskinnen! Det fanns tydligen gott om getter i Tjöck

4:de leverantörsbesöket upptar följande orter och namn:

Näsby:

Clement Persson Smör 3 tunnor 12 lispund, kött 1/2 tunna, näver 12 klovar, kalvskinn 1 decker = 10 st, båtar 4 st.
Nils Persson Smör 3 tunnor 15 lispund, båtar 3 st.
Olof Björnsson Smör 9 lispund, näver 13 klovar, båtar 1 st.
Per Clausson Näver 12 klovar, båtar 2 st.
Kalax:
Olof Jönsson Smör 11 lispund, näver 4 klovar.
Olof Arvidsson (Rusk) Smör 2 tunnor, 4 båtar.
Mårthen Olsson

(på Barkas hemman) Smör 7 lispund, båtar 3 st.

Den 17 oktober 1556 lyfte Mårten Olsson från Kalax by sin faders arv i Stockholm (enligt Stockholms stads tänkebok fol.216).

Pörtom:
Erich Larsson Smör 23 lispund, näver 10 klovar, båtar 5 st, tjära 1 tunna.

Att pörtomborna var så stora båttillverkare hade man knappast vågat föreställa sig. Hela 5 båtar hade pörtomborna levererat till Stockholm detta märkliga skeppningsår.

Båtleveranserna till Stockholm år 1556 uppgick till 64 stycken.

 

 

 

Nästa: Båttillverkningen och utförseln av båtar


Föregående       Innehåll        Nästa        Tillbaka        Källor
sydaby.eget.net