Bondeseglare från Närpes på Stockholm

Föregående       Innehåll       Nästa        Tillbaka        Källor

                1550 års leverans av tullbåtar

Skeppsbyggerierna i Närpes visar sin stora leveranskapacitet och nya skeppbyggare träder fram i rampljuset. Den 26 maj 1550 levereras 17 st tullbåtar utgörande tulluppbörd för sammanlagt 170 st levererade farkoster1549:

Skeppningsåret 1549 synes helt ha gått i näverleveransernas tecken. Den 26 maj får Jöns Joensson från Nämpnäs erlägga 2 klovar näver som tullavgift för sin leverans av näver. Den 19 och 20 september är följande skeppare i Stockholm med liknande leveranser: Nils Larsson från Norrnäs 2 klovar, Per Olsson från Gottböle 4 klovar, Per Östensson från Lappfjärd 3 klovar och den 22 september blir det Bengt Jönssons tur från Nämpnäs att få förtulla sin leverans, varvid han erlägger 3 klovar i tull. Summa uppburna tullavgifter: 44 1/2 klovar. Tullavgiften utgjorde för näver 1/16 del varför det är lätt att uträkna den sammanlagda leveransmängden.

Detta år har således 6 skeppare från Närpes besökt huvudstaden med leveranser.

Innan vi går vidare, skall vi något närmare presentera några av dessa leverantörer. Nils Larsson från Norrnäs var byns store skeppsbyggare och nämndeman till på köpet. Vid ett flertal ting omtalade i Nedre Satakundas domstolshandlingar figurerar denne norrnäsbo som sin bys talesman i egenskap av nämndeman. Även Per Jönsson från Tjöck innehade samma hederstitel jämte Per Östensson i Lappfjärd.

Att Per Östenssons skeppningar till Stockholm varit synnerligen lönande framgår av att han år 1571 var Lappfjärds mest förmögna bonde och redovisar enligt Silverskatteregistret en samlad förmögenhet av 362 1/2 mk och hade dessutom 40 mk reda penningar på kistbotten.

 

Bondeskutor
Närpesbornas skutor med tullbåtar  stävar mot Stockholm. Sjöfärderna företogs i regel i maj och/eller augusti och seglatsen till Stockholm kan antas ha tagit två veckor                    Målning av Axel Nelson 2002

 

 

Låt oss för eftervärlden presentera de män, som den ovannämnda dagen avlämnade sina båtar i Stockholm:
Per Jönsson, Tjöck 1 st tullbåt
Per Östensson, Lappfjärd 1 dito
Lasse Persson, Tjöck 1 dito
Herman Eriksson, Markby 2 dito, Markby avser Övermark enligt våra undersökningar
Olof Andersson,Övermark 1 dito
Pelle Persson, Övermark 1 dito
Per Nilsson, Lappfjärd 1 dito
Olof Månsson, Lappfjärd 1 dito
Jöns Jönsson, Nämpnäs 1 dito
Jöns Andersson, Nämpnäs 1 dito
Jöns Jopson (Jakobsson) Norrgrann, Tjärlax 1 dito
Jöns Olsson (troligen Sax), Yttermark 2 dito
Lasse Svensson, Ståbacka 1 dito
Per Nilsson, Övermark 1 dito
Skepparen Per Nilsson i Harrström uppges på tinget i Närpes 1552 ha blivt tillerkänd sin lön för utskeppning av "Hans Nodz skattesmör och skattefisk och annan Hans Nodz utgärder". Tinget hölls den 4 januari nämnda år. Slutligen nämndemannen Nils Larsson i Norrnäs 1 dito. Inalles 17 st tullbåtar. Av de levererade tullbåtarna har Jöns Jopsson i Tjärlax levererat 1 st 5 bords båt motsvarande en större skötbåt och Per Jönsson i Tjöck hade levererat 1 st 4 bords båt. Uppgifter saknas om storleken på de övriga tullbåtarna.

1550:

Med 1550 års ingång ställes vi plötsligt ansikte mot ansikte med Nordens främsta skeppsbyggare. Den 26 maj detta år måste ha varit en stor dag i Närpesbygdens skeppsbyggnadshistoria. Enligt Upplands handlingar 1550:5 fol.67-69 framgår, att vid detta tillfälle levererades från skeppsbyggerierna i Närpes inte mindre än 17 st tullbåtar utgörande tulluppbörd för sammanlagt 170 st levererade farkoster. För varje 10-tal levererade båtar utgick 1 st i tullavgift.

Det måste ha väckt inte så liten uppmärksamhet, när Närpes-skepparna med dessa båtar seglade in på Strömmen vid Stockholms slott. Kanske var det något liknande tilldragelse Olaus Magnus en gång i tiden bevittnat, när han inspirerades att rita in det omtalade skeppet ovanför namnet Närpes för att riktigt visa vad närpesborna egentligen hade för sig uppe i Kvarken?

 

 

 

Närpesbornas skutor
Närpesbornas båtar förttöjda i Gamla stan                        ©2002 Axel Nelson

 

 

 

Även om vi genom de bevarade traditionernas förmedling gjort oss en viss föreställning om närpesbornas skeppsbyggeri i forna tider, har vi dock inte tillnärmelsevis vågat föreställa oss att skeppsbyggeriet inom socknen en gång i tiden haft en sådan ovanlig omfattning. Var och en förstår vilket uppbåd av resurser som måste ha legat bakom denna märkliga hantering. Snart sagt varje by i den gamla storsocknen var engagerad i detta gigantiska hantverk. Det var en blomstringstid utan tidigare motstycke i bygdens historia, som vi hitintills inte haft den blekaste aning om.

Nästa: Nämndemännen


Föregående       Innehåll       Nästa        Tillbaka        Källor
sydaby.eget.net