Qvæ intvs continentor, Octava tabvla continet cheronnesum, Schondiam, regna autem potissima, Nordueigiam, Sueciam, Gothiam, Findlandiam, gentes Lappones. Strasbourg 1532

Jacob Ziegler

Jacob Ziegler Strasbourg 1532

Del av den äldsta kartan där länderna i Norden börjar ha något slags igenkännliga former. Kartan innebär ett framsteg jämfört med de tidigare kartorna som var baserade på Ptolemaios. För Finlands del finns ortsnamnen Päijänne, Lappland, Kemi, Norra Österbotten, Österbotten, Korsholm, Kustö, Åbo, Raseborg, Hangö, Tavastehus, Olofsborg, Viborg, Närpes (NERPIA), Åland samt Finland och Ingia, som avser Egentliga Finland.

Qvæ intvs continentor, Octava tabvla continet cheronnesum, Schondiam, regna autem potissima, Nordueigiam, Sueciam, Gothiam, Findlandiam, gentes Lappones. Strasbourg 1532, 356 x 233 mm, träsnitt. Orginalet i A.E. Nordenskiölds samling, Helsingfors Universitetsbibliotek

WWW
Fredriksonin karttakokoelma
http://www.csc.fi/karttakokoelmat/fkk/