Bondeseglare från Närpes på Stockholm

Föregående       Innehåll       Nästa        Tillbaka        Källor

                      Källor och litteratur; Personnamnsregister

Bondeseglare från Stor-Närpes till Stockholm åren 1540-1640Källor och litteratur:

WWW:
Maritim historia: Litteratur & länkbibliotek

 1. Ahlbäck, Ragna, Bondehandel och borgarseglation, Österbottnisk Årsbok 1976-1977, Vasa
 2. Axplock, ur hembygdens och släkternas historia, Närpes 1983, Närpes släktforskare
 3. Axplock 3, ur hembygdens och släkternas historia, ss. 9-63 Bondeseglare från Närpes, Närpes 1988, Närpes släktforskare
 4. Audén, Bengt, Bottniska Personnamn, Frekvenser i skattlängder från mitten av 1500-talet, Umeå 1980
 5. Bottnisk kontakt I, Örnsköldsvik 1982
 6. Bottnisk kontakt II, Mariehamn 1984
 7. Bottnisk kontakt III, Jakobstad 1986
 8. Bottnisk kontakt V, Raumo 1990
 9. Brommels, Albert, Gottböle by, Närpes 1958
 10. Calonius, Ingmar, Den österbottniska sjöfarten och handeln under 1500-talet och början av 1600-talet, Tidskriften Terra 1936
 11. Dombok för nedre Satakunta 1550-1552. utgiven av Riksarkivet, Helsingfors 1964
 12. Finlands medeltidsurkunder
 13. Friberg, Nils, Stockholm i bottniska farvatten, Uppsala 1983
 14. Jern, Kurt, Näringsliv och levnadsvillkor i svenska Österbotten från medeltiden till 1800-talets stora nödår. I Svenska Österbottens historia III, Vasa 1980
 15. Jokipii, Mauno, Finlands silverskatteregister IV, Satakunda, Åbo 1953
 16. Karsten, T.E. Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. En namnundersökning II kulturnamn, SSLF 171, Helsingfors 1923
 17. Kaskö stads historia, Kaskö 1983
 18. Kerkkonen, Gunvor, Bondebefolkningens binäringar vid 1500-talets mitt, SSLF 391, sid 273-314, Helsingfors 1962
 19. Kristinestads historia I, Vasa 1984
 20. Kull-Poutanen, Margareta, Allmogesjöfart i Närpes under 1800-talets senare hälft, Åbo 1979
 21. Nordgren, Bertil och Nissfolk, Rafael, Bondeseglare på Stockholm från Närpes åren 1541-1608, artiklar i Närpes Tidning 6, 13, 25 och 27 juli, 1, 8, 10, 17, 22, 24 och 29 augusti 1973.
 22. Nordlund, I.I., Blad ur Närpes historia I-III, Vasa 1928-1931. Allmogeseglationen i Närpes socken från 1300-talet till 1900-talet
 23. Norrgrann, Allan, Tjärlax historia, Närpes 1984
 24. Närpes igår och idag, Åbo 1974
 25. Ohls, P.E., Bynamnen i 1500-talets Närpes, Vasa 1912
 26. Papp, David, Ålands allmogeseglation, Stockholm 1977
 27. Petalax historia I och II, Vasa 1982 och 1983
 28. Rosenholm, Gunnar, Bondeseglationen i Solv kapellförsamling i Svenska Österbotten, Västerbotten 1967, Umeå
 29. Stockholms stads tänkeböcker
 30. Svenska Österbottens historia I-IV, Vasa 1977-1985
 31. Thors, Carl-Eric, Finländska personnamnsstudier, Uppsala 1959
 32. Ågren, Gösta, Hammarbandet, En bok om Österbottens allmogebåtar, Vasa 1975
 33. Åkerblom,K.V., Lappfjärds historia del I och II, Vasa 1938 och 1952
 34. Åkerblom, K.V., Övermark historia, Vasa 1947

 

Personnamnsregister

Bondeseglare från Stor-Närpes till Stockholm åren 1540-1640

A     B     C     E     G     H     J     K     L     M     N     O     P     R     S     T     Ö

 

A

Ambrosius i Nårnis (Norrnäs), 1570

Ambrosius Morhensson, Norrnäs, 1566, 1567, 1568, 1569

Anders Jacobsson, Kåpö, 1583, 1591, 1592, 1594, 1596, 1600

Anders Jakopsson i Närpes, 10 oktober 1587 strömtullen och 19 april 1602 strömtullen

Anders Jönsson, Lappfjärd, 1593, 1594, 1596, 1600

Anders i Kyrkeby (Tjöck), 1570

Anders Larsson, Bäckby, 1561

Anders Morthensson, Norrnäs, 1567

Anders Olsson, Lappfjärd, 1561, 1566, 1569, 1573, 1577

Anders Olsson Nerpis (Näsby eller Lappfjärd), 24 april 1577 och 19 april 1602 strömtullen

Anders Olsson, Näsby, 1577

Anders Olsson, Petalax, 1567

Anders Oluffsson, Tjöck, 3 september 1601, strömtullen

Anders Persson i Närpes, 1560, 1561

Anders Persson, Tjöck, 1556, 1563, 12 maj och 22 september 1567, 1568, 1569, 1571, 1573

Anders Raualsson, Petalax, 25 maj 1546

Aruedh i Nerpes sokn, 1548

B

Bertil Andersson, Knåpnäs, 1639

Bencht Jönsson, Nämpnäs, 22 september 1549

Bencht Jönsson, Tjöck, 1559

Bengt Jönsson i Närpis, 1561

Bengt Larsson, Norrnäs, 17 september 1541

Bengt Nilsson, Norrnäs, 1585

Bengt i Nornes, 1571

Bertill Olsson, Petalax, 1585, 1586, 1591, 1592, 1593, 1594, (1595)

Björn Jönsson, Tjöck, 1563

Båtsman, Henrich Henrichsson, Pjelax, 1627

Båtsman, Staffan Andersson, Korsnäs, 1627

Bönder ifrån Närpes (tre bönder), 17 april 1605, strömtullen

C

Clemett Persson, Näsby, 1556, 1559, 1562, 1563

Clemitt Jönsson, Harrström, 1578, 1581, 1586

Cnutth Hendrichsson på Warghöönn, 23 september 1608, strömtullen

E

Eloff Andersson, Tjöck, 1594, 1600

Erich i Gottböll, 1570, 1571

Erich Jacobsson, Östermark, 1639

Erich Jönsson, Tjöck, 1563

Erich Jönsson, Pörtom, 1586

Erich Larsson, Nämpnäs, 1585

Erich Larsson i Pörthet (Pörtom?) 1556

Erich Nilsson, Tjöck, 1575

Erich Olsson, Kaskö, 1582

Erich Olssonn i Pareby, 1570

Erich Pedersson ifrån Nerpis, 1607

Erich Persson, Gottböle, 1559, 1563, 1565, 24 maj 1567, 1569, 1574, 1575,1578, 1585

Erich Pärsån i Närppis, 1619

Erich (Pärsson) i Närpis, 1619-1620

Erick (Simonsson) i Närpis, 1619

G

Gabriel Eskilsson i Närpes, 1596

Gregers Hindersson, Petalax, 1567, 1569, 1570, 1591

Gres Henrichsson, Petalax, 1584, 1585

Gerger (Greus) Olsson, Korsnäs, 1561, 1568, 1569, 1570

Grells Pedersson, Pörtom, 1591, 1595, 1596

Gregels Pedersson ifrån Nerpis, 1607

H

Hans Mickilsson i Närpis, 1619

Hans Mattsson, Petalax, 1560

Hans Nilsson, Yttermark, 1627, styrman

Hans Persson, Finby, 1579, 1584

Her Eskill i Närpis, 1600

Herman Ersson i Nerpe sokn, 31 september 1548, 1560

(Herman) Ercksson i Markeby, 26 maj 1550

Herr Matz i Nerpes, 26 september 1548

Henrich Henrichsson, Pjelax, 1627, båtsman

Henrik Hermansson, Böle Dalsböle, 1564, 1565

Hendrich Larsson, Kaldnäs, 1584, 1585, 1590, (1596)

Hendrich Hendrichsson, Tjöck, 1578

Her Hendrich i Närpis, 1582, 1583

Henrich Olsson, Petalax, 1567

Hendrik Persson, Lappfjärd, 1574, 1577, 1578, 1579, 1581, 1582, 1583, 1586, 1587, 1592, 1593, 1596, 1600

Hindrick Andersson i Närpes, 1569

Ho...Jönsson, Lappfjärd, 1575

J

Jacob Andersson ifrån Närpis, vinterliggare, 4 oktober 1615, strömtullen

Jacop Andersson i Närpes, 1560

Jacob Larsson, Molpe, 1 september 1558 upp i Mälaren, 16 september 1558 ut ur Mälaren, 1569, 1575, 1579, 1585, 1586

Jacob i Mokempä (Molpe), 1570

Jakop Larssån i Närppes sokn, 2 september 1583, 16 september 1583, strömtullen 6 september 1586, 23 september 1586

Jacop Jacopsson, Övermark, 1574

Jöns Andersson i Närpes, 1560

Jöns Andersson, Nämpnäs, 20 september 1541, 8 maj 1545, 26 maj 1550, 16 maj 1559

Jons Hindersson, Petalax, 1560

Jöns Jacopsson, Tjärlax, 26 maj 1550

Jöns Joensson i Närpis, 1563

Jöns Hindersson, Lappfjärd, 1562

Jöns Larsson, Lappfjärd, 1581, 1583, 1586

Jöns Nielsson, Norrnäs, 1564

Jöns i Kottenäs (Kåtnäs), 1570

Jöns Persson, Kaldnäs, 1574

Jöns Larsson, Harrström, 1:a september 1558, 1561, 1562, 1563

Jöns i Jämpenäs (Nämpnäs), 1570

Jöns Jönsson, Finby, 1580, 1581, 1583, 1587, 1593, 1600

Jöns Jönsson, Nämpnäs, 26 maj 1549, 17 maj 1550, 1561, 1562, 1563, 24 maj 1567

Jöns Larsson, Pjelax, 1591

Jöns Jönsson, Tjöck, 1581

Jöns Persson, Sideby, 1556

Jöns Raffualsson, Tjöck, 1564

Jöns Olsson, Yttermark, 26 maj 1550

Jöns Olsson, Lappfjärd, 6 oktober 1547, 1566

Jönss Pärsånn i Närpis, 1619

Jöns Simonsson (Simpulsson?) i Närpis, 1563

Jöns Persson, Böle, 1578

Jöns Persson, Näsby, 1562, 1563

Jören Olsson i Närpis, 1583

Jören Oluffsson, Kåtnäs, 1591

Jören Olsson Klochare i Närpis, 1583

Jören Klockare i Närpis, 1585

Jören Olsson Preste dreng i Närpis, 1585

K

Klemet Mathson, Molpe, 8 oktober 1621 upp i Mälaren strömtullen, 2-9 maj 1622 ut ur Mälaren strömtullen

Knut i Kirffuelax /Tjärlax), 1571

Knutt Henricsson, Gottböle, 2 juni 1546

L

Lars Andersson, Bäckby, 1592 (1596)

Lars Morthensson, Härkmeri, 1600

Lars Månsson, Dagsmark, 1592, 1593

Lars Mårthensson ifrån Närpis, 1602-1603

Larss Mågnson, Lappfjärd, 1639

Lasse Ersson, Tjöck, 1581, 1582, 1584, 1585, 1586, 1592, 1594

Lasse Gregersson, Härkmeri, 1565, 1566

Lasse Ersson, Gottböle, 1581

Lasse Jönsson, Tjöck, 1556

Lasse Jönsson, Petalax, 1591

Lasse Jönsson, Kåpö, 1573, 1581, 1600

Lasse Jönsson, Lappfjärd, 1580, 1581

Lasse Månsson, Kåpö, 1568, 1571, 1575, 1578

Lasse Månsson i Närpis, 1561

Lasse Månsson i Nerpiis, 29 maj 1541

Lasse Månsson, Molpe, (7) sept. 1541, 22 sept. 1544, 24 maj 1546

Lasse Mårtensson, Vargö, 1582

Lasse Persson, Tjcök, 17 maj 1550, 1556, 1559

Lasse Persson, Pjelax, 1573, 1575, 1579

Lasse Philipsson, Bäckby, 1587

Lasse Persson, Lappfjärd, 1556, 1567, 1574, 1578

Lasse Persson, Petalax, 1570

Lasse Olsson, Tjöck, 1556

Lasse Olsson, Petalax, 1570, 1571

Lasse Swensson, Ståbacka, 26 maj 1550, 1559

Lasse Suenson i Nerpis socken, 23 oktober 1578, strömtullen

Lissle Oluff Andersson, Övermark, 20 maj 1559

M

Marchus Persson, Lappfjärd, 1592, 1593, 1594, 1596

Markus Persson i Närpes, 22 september 1587, 27 april 1588, strömtullen

Matz Andersson, Bäckby, 1581, 1587

Mats Erichsson ifrån Nerpis, 1607

Matz Hendersson, Lappfjärd, 1639

Mats Jörensson, Yttermark, 1639

Matz Hansson ifrån Närpis, 1608

Matz Larsson, Tjöck, 1587

Mats Jönsson, Kopö, 1585

Madz Jönsson, Harrström, 1566. 1567

Matz Nilsson, Lappfjärd, 1639

Madz Gregersson, Petalax, 1563, 1567

Matz Olsson, Petalax, 1596

Matz Olsson, Rangsby, 1569

Mattz Siffridsson i Närpes, 1560

Madz Seffridsson (Sigfredsson), Petalax, 1563, 1567, 1569

Matz Michillsson i Närpis, 25 mars 1617, (19 mars 1617), strömtullen

Mattz i Petelax,1571

Mats Olsson, Lappfjärd, 1578

Mickel Matsson ifrån Nerpis, 1607, 1608

Michill Madtzson, Tjöck, 1624 till Riga

Michill Matzson, Harrström, 1579, 1581, 1583, 1584, 1585, 1591, 1592, 1593, 1594, 1596, 1600

Michill Matzson i Harffström i Nerpis sockn, 23 maj 1573, strömtullen

Michill Jönsson, Lappfjärd, 1639

Michel Larsson, Petalax, 16 september 1604, strömtullen

Michel Matsån i Närpes sokn, 1 september 1583, 14 september 1583, 20 augusti 1585, upp i Mälaren 30 oktober 1587, ut ur Mälaren 31 april 1588, 16 oktober 1613 strömtullen

Mongs Andersson, Molpe, 24 maj 1546

Morthen Olsson i Närpes, 1567

Morthen Persson, Härkmeri, 1566, 1574, 1575, 1580, 1583, 1591, 1592, 1593, 1594

Mons Olsson, Yttermark, 1559

Måns Olsson, Tjöck, 1556

Måns Nilsån i Närpis, 9 maj 1584

Mårthen Olsson, Lappfjärd, 1556, 1562, 5 maj och 25 sept. 1567, 1575

Måns i Lappefjell (Lappfjärd), 1570, 1571

Måns Larsson, Lappfjärd, 1568, 1574, 1575, 1579

Mårten Larsson, Lappfjärd, 1578

Månns Nilsson, Lappfjärd, 1591

Mårthen Mårthensson, Lappfjärd, 6 maj 1610, strömtullen

Mårthen Jönsson i Närpis, 1619

Mårten Olsson, Kalax, 1556, 1574, 1575, (1578), 1579, 1581, 1584

Mårten Pedersson ifrån Nerpis, 1607

Mårten Pärsson i Närppis, 1619

N

Nils Andersson, Kåpö (Korpö?), 1590

Nils Larsson, Norrnäs, 19 september 1549, 26 maj 1550, 1561, 1565

Nils Larsson, Lappfjärd, 1579, 1584

Nils Larsson, Töjby, 22 september 1546

Nils Nilsson, Låhlby Lappfjärd, 1577, 1579

Nils Olssons skeppslag i Närpes, 8 maj 1545

Nils Olsson, Knåpnäs, 17 september 1541

Nils Olsson, Lappfjärd, 1556

Nils Persson, Näsby, 1556, 1563

Nils Persson Lappfjärd, 1579, 1586, 1587

Nils Persson, Tjöck, 1600

Nils Persson, Yttermark, 1586

Nils Staffansson, Lappfjärd, 1556

Nils Tomasson, Lappfjärd, 1639

O

Olle Andersson, Tjöck, 5 oktober 1545

Oleff Larsån i Närpes sokn, 30 april 1584, 4 maj 1585, 12 sept. 1587, 30 sept 1587 strömtullen

Oloff Olsson, Petalax, 1567, 1574, 1585, 1586, 1591

Olaff Hindrigsson, Petalax, 1:a september och 15 september 1558, 1561, 1562, 1563, 1564, 1567, 1568, 1569, 1570, 1577, 1580

Oleff Esbiörnsson, Lappfjärd, 8 maj 1545, 1556

Oloff Månsson, Molpe, ut ut Mälaren 12 sept. 1558, 1585, 1587, 1590, 1596

Olloff Hinrickson i Nerpis sokon, 4 november 1568, 30 augusti 1578 strömtullen

Olluff Månsson, Molpe, 12 sept. 1587 och 30 sept. 1587, strömtullen

Oloff Persson, Lappfjärd, 3 maj 1576, strömtullen

Oluff Arffuidsson, Kalax, 1556

Oluff Andersson i Nerpis, 3 juni 1547, 13 maj 1548

Oluff Erichsson i Närpis, 1592

Oluff Andersson, Övermark, 2 juni 1548, 17 maj 1550, 1569

Oluff Erichsson, Gottböle, 1591, 1593, 1594, 1600, (1625)

Oluff Esbiörnsson, Tjöck, 27 september 1567, 1568

Oluff Andersson "lissle", Övermark, 1559

Oluff Andersson "store", Övermark, 1559

Oluff Bo.ttsonn, Petalax, 1591

Oluff Esbiörnsson i Nerpes, 1560, 1563

Oluff Jönsson, Lappfjärd, 1556

Oluff Biörnsson, Näsby, 1556

Oluff Jopsson, Petalax, 1566, 1568, 1577, 1582

Oluf Jönsson ifrån Nerpis, 1607, 1619

Oluff Jöransson i Närpis, 1619

Oluff i Yttermark, 1570, 1571

Oluff Jönsson, Kalax, 1556

Oluff Jacobsson, Harrström, 1591, 1594, 1596

Oluff Larsson, Yttermark, 1564, 24 maj 1567

Oluff Jönsson i Närpis, 10 maj 1614, strömtullen

Oluff Hindersson i Närpes, 1560

Oluff i Möökepää (Molpe), 1570

Oluff Larsson, Molpe, 1561, 1562, 1574, 1584, 1587

Oluff Larsson, Lappfjärd, 1556, 1581

Oluff Kugge, Lappfjärd, 1556

Oluff Larsson i Kopö, 1581

Oluf Matzson i Nerpis winterliggare, 26 mars 1617, strömtullen

Oluff Hindersson, Lappfjärd, 1567

Oluff Månsson, Dagsmark, 1562

Oluff Monsson i Nerpes, 1560

Oluff Monsson, Lappfjärd, 17 maj 1550

Oluff Monsson, Påskmark, 1574

Oluff Månsson, Petalax, 1562

Oluf Nilsson i Nerpis 1607

Oluff Nilsson, Lappfjärd, 1574, 1575, 1600

Oluff i Pettelax, 1570, 1571

Oluff Persson, Lappfjärd, 1562, 1568, 1570, 1571, 1578, 1582, 1593, 1594

P

Peder Andersson, Övermark, 1559

Peder Jönsson, Övermark, 1564

Peder Jönsson, Lappfjärd, 8 maj 1545, 22 september 1546, 6 oktober 1547, 1556, 14 september 1559, 1561, 1562, 1567, 1569, 1570

Peder Jacobsson, Molpe, 1600

Peder Larsson, Bäckby, 1559

Peder Nilsson, Näsby, 8 maj 1545, 1581

Peder Andersson, Petalax, 1568, 1580

Peder i Tierlax (Tjärlax), 1639

Peder Olsson, Gottböle, 2 juni 1546

Peder Nilsson ifrån Klåckare by (Kåtnäs), 1600

Pedher Olsson, Lappfjärd, 1562, 1575

Peder Mattsson, Övermark, 1559, 1563, 1564, 1568

Pelle Persson, Lappfjärd, 22 september 1546, 1556, 1563

Pelle Persson, Övermark, 30 maj 1550

Per Clausson, Sideby, 1556

Per Clausson, Näsby, 1556

Per Jönsson, Sideby, 1556

Per (Peder) Knutsson, Bäckby, 1584, 1585, 1586, 1590, 1591, 1592

Per Larsson, Finby, 24 maj 1567

Per Jonsson I Närpes, 1560

Peer Jacopsson, Molpe, 3 september 1601, 5 september 1602, 14 oktober 1602, strömtullen

Per Jakopson i Närpis, 1596, Norrköping

Per Jönssons skeppslag, Lappfjärd 8 maj 1545

Per Erichsson, Lappfjärd, 1582, 1594

Per Jönsson, Näsby, 1558

Per Jönsson, Tjöck 19 september 1549, 17 maj 1550, 1556, 1559, 1563

Per Jåpsson, Övermark, 1584, 1586

Per Andersson, Lappfjärd, 1556

Per Nilsson, Övermark, 27 maj 1550

Per Nilsson, Harrström, 1561, 1566, 1567

Per Nilsson i Nerpe sokn, 31 september 1548, 1560

Per Knutzon, Korsnäs, 1600

Per Nilsson, Tjöck, 5 oktober 1545

Per Nilsson, Lappfjärd, 17 maj 1550

Per Hindersson, Lappfjärd, 1556, 1559, 1561, 1562

Per Nilsson, Näsby, 1578

Per Hindersson, Petalax, 1560

Per Olsson i Närpis, 19 september 1549

Per Olsson, Pjelax, 1574, 1579, 1592

Per Estesson, Lappfjärd, 17 maj 1550

Philpus Larsson, Bäckby, 1607

Per Östensson i Närpes, 1563

Per Östensson, Lappfjärd, 1549, 1556, 1559

R

Raffuel Björnsson, Övermark, 25 maj 1567

Rauall Olsson i Närpes, 1560

Rauall Olsson, Petalax, 1561, 1563, 1565

S

Segfred Mattson, Petalax, 1577, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1590, 1591, (1595), 1600

Siffrid Nilsson, Lappfjärd, 1590

Simon Berntzson, Övermark, 1639

Simon Jacobsson, Övermark, 1639

Simon Michelsson, Näsby, 10 oktober 1587, strömtullen

Skeppare Bengt i Norrnäs, 1571

Skeppare Thomas Hendrichsson, Wäster-Kalax, 1625, till Riga

Store Oluff Andersson, Övermark 1559

Staffan Andersson, Korsnäs, 1627, båtsman

Styrman Hans Nilsson, Yttermark, 1627

Styrman Oluff Erichsson, Gottböle, 1625, till Riga

T

Thomas Hendrichsson, Wäster-Kalax, 1625, till Riga

Thåmas Hendrichsson i Mööickepää (Molpe), 13 april 1603, strömtullen

Tord Jönsson, Petalax, 1580

Ö

Östhen Persson, Lappfjärd, 1556

A     B     C     E     G     H     J     K     L     M     N     O     P     R     S     T     Ö


Föregående       Innehåll       Nästa        Tillbaka        Källor
sydaby.eget.net