Bondeseglare från Närpes på Stockholm

Föregående       Innehåll        Nästa        Tillbaka        Källor

                                         Introduktion

På 1500-talet sträckte sig Närpes från Petalax i norr till Sideby i söderClaes Claessons karta 1650
Del av Claes Claessons karta Geographisch afrijtningh öfwer Laiala: Malax: Närpis och Lapfierdz socnar Anno 1650. Riksarkivet Helsingfors.

 

Petalax
Molpe

Korsnäs

Harrström

      Pörtom ->

Töjby

 

Rangsby
    Övermark ->
Norrnäs
       Yttermark ->
Nämpnäs
     
Östermark ->
Kalax      Näsby
Tjärlax
Kåtnäs
Närpes
   Finby
Bäckby
Gottböle Böle
Ståbacka
Knåpnäs
Kaldnäs
Pjelax
Kaskö

       Mörtmark ->
       
Påskmark
Tjöck

Kåpö

Låhlby
Lappfjärd          Dagsmark

Härkmeri

 

Skaftung

 

Sideby

 

 

---------------

Kasaböle

Sastmola

1500-talet tillhör den tidsepok i Närpesbygdens historia om vilken källorna tidigare haft litet att förtälja.

Efter mångårigt sökande i flera arkiv har ett omfattande material kunnat framtas om bondeseglationen och sjöfarten från Närpes. Källorna finns bl.a. vid Riksarkivet i Stockholm i lokala tullräkenskaperna, Stockholms stads vågbok år 1548, slottstullräkenskaperna och vid Stockholms Stadsarkiv i strömpenningräkenskaperna.

 

Uppgifterna om bondeseglarna berör den stora socknen Närpes som på 1500-talet sträckte sig från Petalax i norr till Sideby i söder.

Detalj från kopparstick av J. Blaeu

Petalax

 

 

 

Sideby

 

 

 

 

 

 

Detalj från kopparstick av J. Blaeu. Bottenhavets kust med två segelfarkoster SW om Sidehamn (nuv. Kilhamn i Sideby). Kopparsticket ingår i Blaeus Novus Atlas och det är baserat på Anders Bures karta från 1626.
 

Att Olaus Magnus väl kände till närpesbornas omfattande skeppsbyggeri och handel under dennna tid, visar ju hans i Rom tryckta karta av år 1539, på vilken han låtit rita in en bondeskuta vid namnet Nerpis med följande latinska överskrift: "Hic fabricatur naves" = Här byggs skepp. Och för att kartläsarna skulle kunna orientera sig upp till Närpes har han dessutom placerat ut en vackert ritad seglare med vindfulla segel utanför Närpes skärgård. Bättre reklam för skeppsbyggeriet kunde närpesborna näppeligen önska sig.

Carta Marina detalj

När närpesborna denna tid seglade på Stockholm, skedde detta seglande enligt nedärvd vikingased. Man seglade nämligen i flottor om ett flertal båtar i varje flottenhet precis som de gamla vikingarna gjorde. Samma metod tillämpades också under den forna ledungstiden. Det måste ha varit en vacker syn att se, när dessa bondeseglare i ett stort följe av båtar stävade fram genom skärgården på väg ned mot Stockholm. Ibland kunde man samsegla ned till huvudstaden med ett 10-tal nybyggda leveransbåtar, som fick göra sin jungfrufärd över Bottenviken till sin köpare i Stockholm.

Bondeskutor

Det måste ha väckt inte så liten uppmärksamhet, när Närpes-skepparna med dessa båtar seglade in på Strömmen vid Stockholms slott. Kanske var det något liknande tilldragelse Olaus Magnus en gång i tiden bevittnat, när han inspirerades att rita in det omtalade skeppet ovanför namnet Närpes för att riktigt visa vad närpesborna egentligen hade för sig uppe i Kvarken?

Nästa: 1556 års seglation på Stockholm


Föregående       Innehåll        Nästa        Tillbaka        Källor
sydaby.eget.net