Red-breasted Merganser (Mergus serrator) - Tukkakoskelo - Småskrake

Red-breasted Merganser (Mergus serrator) - Tukkakoskelo - Småskrake, Sideby 7.5.2012. Photo: ©2012 Staffan Storteir

sydaby.eget.net