Skogsstjärnorna - Metsätähdet

Skogsstjärnorna - Metsätähdet. Sideby 11.6.2009. Photo: ©2009 Staffan Storteir

sydaby.eget.net