Tranorna flyttar - Kurjet muuttavat

Tranorna flyttar - Kurjet muuttavat. Sideby 27.9.2010. Photo: ©2010 Staffan Storteir

 

sydaby.eget.net