Nässelfjäril - Nokkosperhonen

Nässelfjäril - Nokkosperhonen. Sideby 6.5.2010. Photo: ©2010 Staffan Storteir

sydaby.eget.net