Storrams

 

Storramsen (Kungskonvalj, Kung Salomos sigill) blommar den 25 juni - Lehtokielo kukkii. Första kända fyndet från Sideby. Om man följer Hulténs atlas över växternas utbredning i Norden skulle det vara den nordligaste förekomsten i Finland och i Norden.    Photo: ©2006 Staffan Storteir

sydaby.eget.net