Naturinventeringar i Sydösterbotten
av Patrik och Leena Byholm

Kristiinankaupungin rantakaava-alueen suojeltavat luontotyypit - skyddsvärda biotoper