Bilder från Sideby havsband i slutet av mars och början av april. Pilkfiskare vid isranden, fågelskådare på Sideby udd. Vårfisket har kommit igång och ejdrarna sträcker i tusental. Foton från ejderflyttningen över Storbådan 4, 5, 6

Kuvia Siipyyn ulkosaaristosta maaliskuun lopussa ja huhtikuun alussa. Pilkkikalastajat jään reunalla, lintumiehet liikkuvat Siipyyn niemellä. Kevätkalastus on alkanut ja haahkan massamuutto on käynnissä. Valokuvia Storbådanin haahkamuutosta  4, 5, 6

Photos from the Sideby outer archipelago at the end of March and on the first days of April in 2007, in particular the spectacular spring migration of the Eider when sometimes close on ten thousands of Eiders per day migrate along our coast  4, 5, 6.

Storbådan - Yttergrund
Storbådan
Storbådan
Flyttande ejdrar - Muuttavia haahkoja
Flyttande ejdrar - Muuttavia haahkoja
Flyttande ejdrar - Muuttavia haahkoja
Flyttande ejdrar - Muuttavia haahkoja
Flyttande ejdrar - Muuttavia haahkoja
Flyttande ejdrar - Muuttavia haahkoja