Bilder från Sideby havsband i slutet av mars och början av april. Pilkfiskare vid isranden, fågelskådare på Sideby udd. Vårfisket har kommit igång och ejdrarna sträcker i tusental. Foton från ejderflyttningen över Storbådan 4, 5, 6

Kuvia Siipyyn ulkosaaristosta maaliskuun lopussa ja huhtikuun alussa. Pilkkikalastajat jään reunalla, lintumiehet liikkuvat Siipyyn niemellä. Kevätkalastus on alkanut ja haahkan massamuutto on käynnissä. Valokuvia Storbådanin haahkamuutosta  4, 5, 6

Photos from the Sideby outer archipelago at the end of March and on the first days of April in 2007, in particular the spectacular spring migration of the Eider when sometimes close on ten thousands of Eiders per day migrate along our coast  4, 5, 6.

 Grågås
Grågås - Merihanhi
Storbådan
Vårfisket har börjat - Kevätkalastus on alkanut
Knölsvan - Kyhmyjoutsen
Sideby Udd, landskap - Siipyyn niemi, maisema
Fågelskådare - Lintumiehiä
Sideby Udd, landskap - Siipyyn niemi, maisema
Knipa - Telkkä
Sideby Udd, landskap - Siipyyn niemi, maisema