Blåsippa - Sinivuokko

Blåsipporna - Sinivuokot. Ömossa, Lilla Sandjärv 7.5.2010. Photo: ©2010 Staffan Storteir

sydaby.eget.net