Skogsnätfjäril - Ratamoverkkoperhonen

Skogsnätfjäril - Ratamoverkkoperhonen. Sideby 2.7.2009. Photo: ©2009 Staffan Storteir

sydaby.eget.net