Skogsnätfjäril - Ratamoverkkoperhonen

Skogsnätfjäril - Ratamoverkkoperhonen

Skogsnätfjäril - Ratamoverkkoperhonen. Sideby 12.6.2009. Photo: ©2009 Staffan Storteir

sydaby.eget.net