Rödfibbla

 

Rödfibbla (Pilosella aurantiaca) i Byträsket 29 juni 2006, ny art för Sideby - Oranssikeltano - Fox-and-cubs (Orange hawkweed, Devil's paintbrush). Photo: ©2006 Staffan Storteir

sydaby.eget.net