Nässelfjäril - Nokkosperhonen

Nässelfjäril - Nokkosperhonen. Sideby 14.7.2009. Photo: ©2009 Staffan Storteir

sydaby.eget.net