Ögonpyrola (Ögonljus) - Tähtitalvikki

Ögonpyrola (Ögonljus) - Tähtitalvikki. Sideby 18.6.2009. Photo: ©2009 Staffan Storteir

sydaby.eget.net