Ögonpyrola (Ögonljus) - Tähtitalvikki

Ögonpyrola (Ögonljus) - Tähtitalvikki. Sideby 25.6.2010. Photo: ©2010 Staffan Storteir

sydaby.eget.net