Arctic spring migration of Common Scoter (Melanitta nigra) - Sjöorrar. Arktiska flyttare - Mustalintuja. Arktinen muutto

Arctic spring migration of Common Scoter (Melanitta nigra) - Sjöorrar. Arktiska flyttare - Mustalintuja. Arktinen muutto. Sideby 18.5.2012. Photo: ©2012 Staffan Storteir

sydaby.eget.net