Sideby skärgård och havsband i början av maj 2007. Hamnfjärden i Skaftung och Härkmeri landskap. Lauhanvuori med Storå/Lappfjärd ås källflöden; Heikkilänjoki i Storå. Storholmen i Lappfjärds å vid Perus med blommande vitsippor. Björkens lövsprickning i björkhagen vid Hindersträsket i Storsjö

Siipyyn saaristo toukokuun alussa 2007. Skaftungin Hamnfjärden sekä Härkmerin maisemia. Lauhanvuoren näköaloja ja Isojoen/Lapväärtinjoen alkulähteitä; Heikkilänjoki Isollajoella. Peruksen Storholmen Lapväärtinjoessa kukkivine valkovuokkoineen. Koivunlehtien puhkeaminen Storsjön Hindersträsketin koivuhaassa

sydaby.eget.net

  • Gravand - Ristisorsa, Hamnfjärden, Skaftung
  • Lauhanvuori
  • Lauhanvuori
  • Lauhanvuori
  • Bäckflöde - Puronvarsi, Lauhanvuori
  • Bäckflöde - Puronvarsi, Lauhanvuori
  • Lauhanvuori
  • Spitaalijärvi, Lauhanvuori
  • Spitaalijärvi, Lauhanvuori