Får på Bastuskatan - Bastuskatanin lampaat

Får på Bastuskatan - Bastuskatanin lampaat. Sideby 23.10.2008. Photo: ©2008 Staffan Storteir

sydaby.eget.net