Wood Crane's-bill (Geranium sylvaticum) - Metsäkurjenpolvi - Midsommarblomster,

Wood Crane's-bill (Geranium sylvaticum) - Metsäkurjenpolvi - Midsommarblomster, Skogsnäva. Ömossa, Sandjärv 16.6.2012. Photo: ©2012 Staffan Storteir

sydaby.eget.net