Klibbticka - Kantokääpä - Red Banded Polypore (Fomitopsis pinicola)

Klibbticka - Kantokääpä - Red Banded Polypore (Fomitopsis pinicola) Sideby 3.10.2008. Photo: ©2008 Staffan Storteir

sydaby.eget.net