Klibbticka

Klibbticka Kantokääpä Red Banded Polypore (Fomitopsis pinicola) Sideby 17.10.2006. Photo: ©2006 Staffan Storteir

 

sydaby.eget.net