Naturinventeringar i Sydösterbotten
av Patrik och Leena Byholm

Naturinventering av Härkmeri landskapsområde