Härkmeri landskapsområde i mars 2007.
Sångsvanarna och gässen (sädgås, grågås, kanadagås) har anlänt.
Härkmeris gamla bondgårdar.
Havsörnar på Härkmerifjärdens isar.

Härkmerin maisema-alue maaliskuussa 2007. Laulujoutsenet ja hanhet (metsähanhi, merihanhi, kanadanhanhi) saapuivat. Härkmerin vanhat talonpoikaistalot.
Merikotkia Härkmerifjärdenin jäällä.

Härkmeri landscape conservation area in March 2007.
The Whooper Swans and the geese (Bean Goose, Greylag  Goose, Canada  Goose)  have arrived.
Photos of some of the Härkmeri old farm buildings.
White-tailed Eagles on the ice of the Härkmerifjärden

Länk: Naturinventering av Härkmeri landskapsområde

sydaby.eget.net

 • Snöblandat regn - Räntää
 • Härkmeri åkrar - Härkmerin pellot
 Lassfolk i Härkmeri
 • Lassfolk gård - Lassfolkin talo
 • Kanadagäss - Kanadanhanhet
 • Härkmeri åkrar - Härkmerin pellot
 Sädgås
 • Sädgäss - Metsähanhet
 Sädgås
 • Sädgäss - Metsähanhet
 Sädgås
 • Sädgäss - Metsähanhet
 Sädgås
 • Sädgäss - Metsähanhet