Grågäss och sångsvanar - Merihanheja ja laulujoutsenia

Grågäss och sångsvanar - Merihanheja ja laulujoutsenia. Härkmeri 31.3.2010. Photo: ©2010 Staffan Storteir

sydaby.eget.net