Golden-ringed Dragonfly (Cordulegaster boltonii), purokorento, kungstrollslända

Golden-ringed Dragonfly (Cordulegaster boltonii) female, purokorento naaras, kungstrollslända hona. Ömossa å / Metsälänjoki, 23.6.2013. Photo: ©2013 Staffan Storteir

sydaby.eget.net