Älggräspärlemorfjäril - Angervohopeatäplä - Lesser Marbled Fritillary (Brenthis ino)

Älggräspärlemorfjäril - Angervohopeatäplä - Lesser Marbled Fritillary (Brenthis ino), 2.7.2008. Photo: ©2008 Staffan Storteir

sydaby.eget.net