Bilder från Sydösterbotten i slutet av april 2007. Skärgården i Sideby, Bötombergen i Lappfjärd, Sandjärv i  Ömossa  

Pohjanmaalainen kevät huhtikuun loppupuolella 2007. Siipyyn saaristo, Pyhävuori Lapväärtissä ja Sandjärv Metsälässä

Ostrobothnian Spring in April 2007

 

sydaby.eget.net

  • Tibast - Näsiä
  • Tibast - Näsiä
  • Tibast - Näsiä
  • Blåsippa - Sinivuokko
  • Blåsippa - Sinivuokko
  • Småskrake - Pikkukoskelo
  • Vigg - Tukkasotka
  • Vigg - Tukkasotka
  • Ejder - Haahka