Bilder från Sydösterbotten i slutet av april 2007. Skärgården i Sideby, Bötombergen i Lappfjärd, Sandjärv i  Ömossa  

Pohjanmaalainen kevät huhtikuun loppupuolella 2007. Siipyyn saaristo, Pyhävuori Lapväärtissä ja Sandjärv Metsälässä

Ostrobothnian Spring in April 2007

 

sydaby.eget.net

  • Skräntärna - Räyskä
  • Knölsvan - Kyhmyjoutsen
  • Kanadagås - Kanadanhanhi
  • Ejder - Haahka
  • Småskrake - Pikkukoskelo
  • Strandskata - Meriharakka
  • Strandskata - Meriharakka
  • Storskrake - Isokoskelo
  • Bötombergen - Pyhävuori