Sädgäss och spetsbergsgäss - Metsähanheja ja lyhytnokkahanheja (Anser fabalis & Anser brachyrynchus)

Sädgäss och spetsbergsgäss - Metsähanhi ja lyhytnokkahanhi (kuvan oikeassa alakulmassa) (Anser fabalis & Anser brachyrhynchus). Härkmeri 16.4.2010. Photo: ©2010 Staffan Storteir

sydaby.eget.net