Fregatten SUOMI

Fullriggaren SUOMI ex UHLAND (640 läster) byggd i Tyskland 1847. Köptes av L.W.Wendelin till Kristinestad 1879. På resa till Miramichi våren 1888 måste kapten G.C. Berg och hans besättning överge fartyget på Nordatlanten. Målning av José Pineda Guerra, Barcelona 1884. Källa: Christer Norrvik 1999, Stad under segel.

Fregattilaiva SUOMI ex UHLAND (640 lästiä) rakennettu Saksassa 1847. Kristiinalainen laivanvarustaja L.W.Wendelin osti laivan v. 1879. Kapteeni G.C.Berg miehistöneen oli pakko hylätä laivan Pohjois-Atlantilla keväällä 1888 kun laiva oli matkalla Miramichiin. Maalaus José Pineda Guerra, Barcelona 1884. Lähde: Christer Norrvik 1999, Stad under segel.

The fullrigged ship SUOMI ex UHLAND (640 lasts) built in Germany in 1847. The ship was purchased by the ship owner L.W.Wendelin in Kristinestad in 1879. She had to be abandoned by Captain G.C.Berg and his crew on the North Atlantic during a passage to Miramichi in spring 1888. Painting by José Pineda Guerra, Barcelona 1884. Source: Christer Norrvik 1999, Stad under segel.

Photo: © Olle Haavisto

 

Maritim historia - Merihistoria - Maritime history länkar - linkit - links