Jouni Harju restaurerar votivskeppet Andreas som amerikaemigranter donerade till Evijärvi kyrka i slutet av 1800-talet

Jouni Harju i Kristinestad håller på att rädda och restaurera ett votivskepp som församlingen i Evijärvi, Jakobstads grannkommun, fick i slutet av 1800-talet. Emigranter i Amerika donerade ett votivskepp till hembygdens kyrka och det upphängdes på vederbörlig plats på vederbörligt sätt med fören mot altaret.
På något oförklarligt sätt har skeppet fallit ned från sin upphängning med katastrofal följd och ansågs som oreparerbart. Det låg både bortgömt och bortglömt i ett halvsekel i någon vindsvrå i kyrkan.
Då emigranternas barn och barnbarn  besökte kyrkan föväntade de sig att få se votivskeppet  men fann att skeppet hade försvunnit. Döm om deras förvåning och förbittring då de underrättades om att det ligger trasigt uppe på vinden. Nu har votivskeppet Andreas hamnat hos sjökaptenen och museimannen Jouni Harju.
Jouni HarjuJouni Harju har under sina år reparerat ett tiotal motsvarande "odugliga" fartyg bland dem Pomona som finns i Lebellska Köpmansgården. Egenhändigt har han även byggt  bl.a votivskeppet som hänger i stadens nya kyrka, barkskeppet Fides som förliste 1860 vid Kangaroo Island i Australien.
Skeppet Andreas som nu är fem före färdigt är ett tidigt 1700-tals skepp, skrovet är troligen holländskt som amerikanarna byggt om såtillvida att det nu pryds av kanonportar.

Jouni Harju håller på att lägga sista handen vid restaureringen av votivskeppet Andreas

Fartyget har en flagga i aktern med ett rött kors på vit botten. Det kallas för "Andreas-korset" och betyder är i nöd, behöver hjälp.
I den internationella signalboken betecknas den som bokstaven V. Andreas var en av Jesu tolv apostlar och verkade för evangeliets utbredning i Grekland och led martyrdöden på ett liknande kors, därav namnet.
Då Jouni Harju fick skeppet var skrovet intakt bortsett från smärre skavanker på durken. Riggen var så gott som totalförstörd, det enda ursprungliga är nedre halvan av masterna.
De övre delarna har han helt byggt om från märs och vant till bardun.
Evijärvis nya kyrkoherde Mertsi Saarela har nyligen besökt Jouni Harju och inbjudit honom att vara med vid en större festlighet i juli då votivskeppet åter hängs på sin plats med innebörden "Tack för bönhörelse".

Olle Haavisto

Signalflagga

Jouni Harju kertoo
Andrean lippusignaalista

Jouni Harju redogör för fartygets
signalflagga och namn Andreas.

Andreas mast

 

Votivskepp


Lokal-tv senaste program
KRS-Tv

[sydaby.eget.net]