III SW part table Land survey map 1693 Jordebokskarta Sideby by Jonas Persson Giedda text legend table of farms contents
 
I
II
III
IV
 
III
IV
 
       
 

Geometrisk Affrijtning Jempte Annotation

och Utthrächning på Sijdbijes ägor till åker och äng uti Österbottens Södra Contract och Lappfierd Sochn, hwilka ähre noga afmätte och Utthrächnade om Sommaren 1693, som här Under Specificeras.
 
Lit
Crono
Skatte
 
Brukatt
åker
Mantal
Skatt
ar gott hö
 
Mantal
   
Tu
Cpt
 
A
1/2
  Cronobonden Erich Sigfridsson
4
12
14/32
60
 
B
1/3
  Cronobonden Simon Thomasson
4
12
14/32
54
 
C
-
3/4
Skattbond och giestgif. Eskil Simonsson
6
20
56/64
90
 
D
-
3/4
Skattbond Erich Hindersson
5
4
39/64
70
   
5/6
1 1/2
 
20
16
2 9/16
274
  Till Denna Bijen finnas god wed, Timber och Löf fång, godt mulbete, Fiskiewattn, Qwarnställe  
Jonas Persson
Giedda
 

 

 

 

 

IV SE III SW II NE I NW
Sideby NW NE SW SE

source of original map: 1600-luvun maakirjakartat