I   Land survey map Sideby 1693 Jordebokskarta   tab. text  II legend scale contents
.
I

II
<
(I)

III

IV
<
(III)

.
III
IV ^ (III)
.
       
  Geometrisk Affrijtning Jempte Annotation
och Utthrächning på Sijdbijes ägor till åker och äng uti Österbottens Södra Contract och Lappfierd Sochn, hwilka ähre noga afmätte och Utthrächnade om Sommaren 1693, som här Under Specificeras.
Lit
Crono
Skatte
 
Brukatt
åker
Mantal
Skatt
ar gott hö
 
Mantal
   
Tu
Cpt
A
1/2
  Cronobonden Erich Sigfridsson
4
12
14/32
60
B
1/3
  Cronobonden Simon Thomasson
4
12
14/32
54
C
-
3/4
Skattbond och giestgif. Eskil Simonsson
6
20
56/64
90
D
-
3/4
Skattbond Erich Hendersson
5
4
39/64
70
 
5/6
1 1/2
 
20
16
2 9/16
274
  Till Denna Bijen finnas god wed, Timber och Löf fång, godt mulbete, Fiskiewattn, Qwarnställe
Jonas Persson
Giedda
 
 

 

 

 


Sideby NW NE SW SE

 

 

legend scale contents


Sideby 1650 Sideby 1693 Index 1693-1900's Byträsket Sideby 1693 NW NE SW SE

sydaby.eget.net

source of original map: 1600-luvun maakirjakartat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SE III SW II NE I NW