GEOGRAPHisch afrijtningh öfwer Laiala Malax Närpis och Lapfierdz Socnar aftagit Anno 1650 af Claes Claesson (original map in RA)Karta av Claes Claesson 1650

 

 

Fårskier  
           Svartören

Ragnilskier
                   Gååsträsket
Hampnskier

        Skaftungh

 

Kijlgrundet     Skaftungzträsket

 

Kyrckgårds skier
                     Mesträsket

Sÿdhampn

Sÿdbÿ  Bÿträsket 1693

Kompass

Blinduden   Sijkören
             Apelöön

Furuskier           Hindersträsket


Stÿrsören       Kasaböl    Risbÿ

Note: The transcription of the place names follows Nybond 1998


Sideby 1693 Index 1693-1900's Byträsket Sideby 1693 NW NE SW SE

sydaby.eget.net
©2002-2010 Staffan Storteir