Karta
öfver
Sideby bys hemmanstomter och vägar
i
Sideby socken af Wasa län.

Upprättad år 1904 af
E Recksén

vicelandtmätare

 

 

 


Kyrkobyn

Kyrkoherdeb.                           

          Kars           Storsjö

 

                         Gäddträsk

                  Gäddvik
Klockarebol

       Högback     Vesterback

Flada by

         Pellfolk

               Appelö     Silfverberg

 Bastuvik                      

Flada fjärden       

                        Lillbäck

 

Bodman

 

 

 

 

 

 

Notera att kartan inte namnger de ursprungliga hemmanen/red.