Land survey maps Sideby 1693: References and links

Links

source of original map: 1600-luvun maakirjakartat

Tutkielma Perniön Strömman maankäytön muutoksista 1692-2002

Riksantikvarieämbetet - Sweden

Rektifiering av äldre kartor och stadsplaner i geografiska informationssystem. Aspekter på källmaterial, teknik och geometrisk transformering, med exempel från Eksjö stad. Anders Wästfelt

Uppsatser i arkeologi Mattias Asplund

Släkten Gedda — lantmätarna som avmätte och uträknade land och vatten i Stormaktstidens Sverige Harri Blomberg

Lappfjärds kyrkby år 1712. Del av jordebokskarta av Kristoffer Mört

De två följande artiklarna av Harri Blomberg fick sin inspiration från ett namn på Jordebokskartan över Sideby!

 

On-line kurs i gotisk handskrift Historisk institutt, UiB/Statsarkivet i Bergen 1999. Help with the Gothic handwriting style in use from ca 1550

References

Vanhat käsialat ja asiakirjat. Gamla handstilar. Riksarkivet. Helsingfors 1977.. ISBN 051-46-2525-0

Nybond, Gunnar. (1998). Skaftung by i Kristinestad. Släkterna Sundnäs och Teirfolk. Vasa. ISBN 952-90-9583-X,

Acknowledgements. Thanks in alphabetic order to Harri Blomberg, Torbjörn Nikus and Rafael Nissfolk for transcriptions.

[Back]


Sideby 1693 Index 1693-1900's Byträsket Sideby 1693 NW NE SW SE

sydaby.eget.net
2002-2007 Staffan Storteir

Old maps Jacob Ziegler 1532 Olaus Magnus 1539 Antonio Lafreri 1572 Joan Blaeu 1647