Jordebokskarta Lappfjärd 1712 Kristoffer Mört

Lappfjärds kyrkby år 1712. Del av jordebokskarta av Kristoffer Mört

Del av Lappfjärds kyrkby år 1712, enligt Kristoffer Mört som var ordinarie lantmätare i Österbotten. Kartbilden visar miljön närmast Lappfjärds kyrka ett par år före Stora ofredens fasor, när bland annat den avbildade kyrkan kom att plundras av ryssarna, vilka bortförde två kyrkklockor, två mässingsljuskronor, två mässhakar av sidentyg, prydda med blommor, altarkläden, håvar, böcker, ljusstakar med mera. En tredje mässhake gömdes av lappfjärdsborna i jorden, men den hann bli nästan förstörd av röta, ty den ryska ockupationen av Sydösterbotten varade till år 1721, och under dessa sju år fick den ligga under jord och ruttna då en stor del av lokalbefolkningen hade flytt över till den västra delen av riket.

 Lantmätare Mört hade tagit sin examen 1694 och blev då extra ordinarie lantmätare i Ångermanland, där han fram till april 1706 medverkade i allmänningskommissionen, samtidigt som han upprättade en generalkarta över samma landskap. Ordinarie lantmätare i Österbotten, blev han 1705 men kom inte till lantmäterikontoret i Vasa förrän i juli 1706, varefter han satte igång med sin ingenjörskonst. Enligt lantmäterikartornas tillblivelsedatum kan man idag följa hans uppdrag i ett vidsträckt landskap och han besökte åtminstone följande socknar (sockentillhörigheten såg annorlunda ut under tidigt 1700-tal, då flera av nedanstående församlingar ännu inte frigjort sig från sina dåvarande moderförsamlingar) och gjorde en stor mängd kartor:

  • 1706 Jalasjärvi, Kauhajoki
  • 1707 Jurva, Kembele, Kemi landsförsamling, Limingo, Tyrnävä.
  • 1708 Ilmola, Kauhajoki, Kurikka, Munsala.
  • 1709 Munsala.
  • 1710 Östermark.
  • 1711 Munsala, Östermark.
  • 1712 Bötom, Lappfjärd, Sideby, Storå, Tjöck, Östermyra.

När fienden bemäktigade sig Österbotten efter slaget vid Napue by i Storkyro socken den 19 februari 1714 flydde han över Kvarken till den västra sidan. Den 1 augusti 1717 befann han sig - alltså Ingenieur Ch: Mört - i norra Ångermanland, enligt en flyktingförteckning förrättad av landshövding Hamilton för Västernorrlands hövdingedöme. Mört dog år 1719, eventuellt i Gävle. Han var gift med Katarina Grijs. - Harri Blomberg 2004

Källa, jordebokskarta:
1600-luvun maakirjakartat

 

sydaby.eget.net