Karta Claes Claesson 1650
GEOGRAPHisch afrijtningh öfwer Laiala Malax Närpis och Lapfierdz Socnar aftagit Anno 1650 af Claes Claesson (original map in RA) Lapfierdh

Del av Claes Claessons Geografisk avritning över Laihia, Malax, Närpes och Lappfjärds socknar 1650.

 

Claes Claesson Lantmätare och ingenjör, som bland annat ritade Kristinestads och Brahestads stadsplaner vid mitten av 1600-talet, men på hans skrivbord skapades stadsplaner för flera av samtidens städer i Österbotten. Claes Claesson hade den 10 juni 1647 på Per Brahes initiativ utnämnts till ordinarie lantmätare i Österbotten, för att plats förverkliga renässansens rutplansmönster för de tvenne nygrundade städerna, samt för att rita regleringsförslag för Vasa, Nykarleby, Gamla Karleby och Uleåborg. Han verkar inledningsvis ha verkat enbart i Österbotten, men kom från 1653 även samtidigt vara lantmätare i Västerbotten, som han bar lön detta och följande år. Död 1656 i Ume socken i Västerbotten. Änkan Margareta Christofersdotter Bure, född i Helgum, Säbrå socken, Västernorrlands län, begärde nådeår.

Karthistorik

  • Geografisk avritning över Laihia, Malax, Närpes och Lappfjärds socknar 1650.
  • Brahestad, plankartor 1649, 1650 och 1651. De två första gällde för staden Salo som grundades 1649, men som sedan 1652 officiellt fick sitt nuvarande namn. Alla tre kartor gäller dock samma geografiska belägenhet.
  • Gamla Karleby, plankarta 1649.
  • Kristinestad, plankartor 1650, 1651 och 1652.
  • Kuivaniemi, talrika kartor av olika slag 1648-1649.
  • Nykarleby, plankartor 1649 och 1651.
  • Pudasjärvi, talrika kartor av olika slag 1648-1649.
  • Taivalkoski, talrika kartor av olika slag 1648-1649.
  • Uleåborg, plankartor 1649, 1650 och 1651.
  • Vasa, plankarta 1652.

HB-04.

 

sydaby.eget.net