Koti - Hem - Home

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

YVA-kommentti

Kristiinankaupungin Ydinvoimalahankkeen toteutuminen olisi paikallinen katastrofi

Ydinvoima-alueesta:
Luontoarvot:
Alue rajautuu ja on osittain päällekkäin kahden Natura-alueen, yhden IBA-kanssa ja maisemasuojelualueen kanssa. Jo tämä suojelun määrä osoittaa, että alue on luontoarvoiltaan tärkeä osa Selkämeren luontoa. Nämä edellä mainitut alueet ovat voimakkaasti EU-lainsäädännössä suojeltuja. Suoraan YV-alueen alle jäisi mm räyskän pesimäluoto, isoja tiira-, vesilintu, kahlaaja- ja naurulokkikolonioita. Pesimälinnusto on alueen saarissa muutenkin erittäin monipuolinen ja tiheä.
Linnuston kannalta on ongelmallisinta muuttavien lintujen suuri määrä alueella. Linnuille sopivat ruokailupaikat ja ravinnon määrä houkuttelevat paikalle isoja lintumääriä. Saariston kapeudesta johtuen muuttolintuvirrat ohjautuvat seuraamaan rantaviivaa ja näin syntyy suuria muuttoparvia ja lintukertymiä levähdyspaikoille. Itse muutto tapahtuu keväin ja syksyin muutaman kuukauden aikana, mutta ruokailevat lintuparvet viihtyvät alueella pitempään. Tämä kaikki aikaansaa suuren törmäysriskin niin voimakkasti valaistuihin rakennuksiin (yömuuttajat) kuin ilmakaapeleihin. Suurimmassa vaarassa ovat tietysti alueella vakituisesti liikkuvat merikotkat, hanhet ja joutsenet. Esim alueella pesivälle merikotkaparille ei voi ennustaa kovin pitkää ikää. Määrällisesti suurimmat ja näkyvimmät tuhot syntyvät isojen lintujen (kurki, metsähanhi, laulujoutsen) muuton yhteydessä, kun linnut törmäilevät voimalinjoihin.
Mereen kohdistuvat vaikutukset ovat arvaamattomia. Meren lämpötilan nousu mahdollistaa Suomen luontoon kuulumattomien lajien leviämisen mereen ja niiden vaikutus ympäristöön on täysin arvaamaton. Esimerkiksi veltajasimpukoihin kuuluva valekirjosimpukka on levinnyt Suomessa kahteen paikkaan Loviisaan ja Olkiluotoon - kumma yhteensattuma ? Nämä uudistulokkaat voivat olla erittäin haitallisia paikallisesti ja laajemmaltikin. Meren lämpötilan muutoksilla voi siis olla iso ja ennenkaikkea arvaamaton vaikutus niin kalastoon kuin linnustoonkin.

Virkistyskäyttö YV-alueen läheisyydessä.
Ydinvoimalan vaikutuspiiriin kuuluva alue on vanhaa saaristolais- ja rannikkoasutusta. Monet vanhat talot on muutettu kesähuviloiksi, joissa alueen alkuperäiset asukkaat ja heidän jälkeläisensä käyvät mökkeilemässä ja viettävät vapaa-aikaansa. Alueella on tapahtunut paljon huvilarakentamista ja monia vanhoja rakennuksia on kunnostettu kesälomapaikoiksi.
Yksi iso ja tärkeä haitta asukkaille on rantatien siirtäminen. Vanha tiehän jäisi voimalan alle, joten uusi kiertotie pitäisi rakentaa. Samoin merellä nykyinen (jo 1800 -luvulta asti) sisävesiväylä kulkee voimala-alueen läpi ja se jouduttaisiin siirtämään täysin suojattomalle avomerelle. Tämä haittaa suurestii veneliikennettä kaikkina kovatuulisina päivinä. Suojaisalla sisäväylällä on päässyt kovallakin tuulella liikkumaan, mutta ulkomeren puolella liikkuminen on kovalla tuulella pienveneellä mahdotonta.
Ydinvoimahankkeen toteutuminen poistaisi osalta (1 km säteellävoimalasta) kokonaan mahdollisuuden mökkeilyyn, osalta pilaisi sen (maisema ja melu) ja osa mökkiläisistä myisi varmasti mökinsä pois, koska eivät halua asua voimalan naapurissa. Tähän liittyy myös erittäin hankala ongelma paikallisten asukkaiden kannalta. Tonttimaan ja huviloiden arvo tulisi romahtaan ja halukkaita ostajia ei varmastikaan olisi jonoksi asti. Kuka ottaa vastuun yhteensä monen miljoonan arvonalennuksista vai siirretäänkö tämä kokonaan paikallisen väestön kärsittäväksi?

Alue on linnustollisesti niin erinomainen, että lintu- ja luontoharrastajia käy vuosittain tuhansia seuraamassa muuttoa ja lepäileviä lintumassoja. Skaftung ja Siipyy on yksi harvoista paikoista koko maassa, missä on lintuharrastukseen liittyvää jatkuvaa turismia. Muita paikkoja ovat lähinnä Parikkala, Kuusamo ja Liminka. Alueella järjestetään vuosittain kymmenkunta lintukurssia alan harrastajille. Jokaisella kurssilla on 15-25 eri puolilta Suomea tullutta osallistujaa. Tämä osoittaa myös millaisesta alueesta on lintumielessä kysymys.
Muunlaista, perinteisempää matkailua harrastetaan Siipyyn Kiilissä. Toiminnan jatkuminen olisi rakennusvaiheen jälkeen kyseenlaista. On vaikea toimia (ehkä jopa kiellettyä?), kun on ydinvoimalan suoja-alueen sisällä. Joka tapauksessa leirikoulutoiminta ja vastaavat aktiviteetit kuihtuisivat pois.

Kristiinankaupungin Ydinvoimalahankkeen toteutuminen olisi paikallinen katastrofi
Jokaisen Kristiinalaisen tässä asiassa päättäjän roolissa olevan kannattaisi lähiaikoina sulkeutua yksin pimeään huoneeseen. Kun eurojen kuvat eivät välky silmissä, niin kannattaa alkaa mielessään käydä hanketta läpi vaihe vaiheelta vaikkapa seuraavasti.
Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa maan ja tonttien arvo laskee monia kymmeniä prosentteja erityisesti Siipyyssä ja Skaftungissa, mutta myös Merikarvialla, Härkmeressä, ja koko Kristiinankaupungin rantakaistalla. Tässä vaiheessa syntyy myös lähialueiden kylissä valtava tonttien ja talojen myyntibuumi, mutta käypään hintaan ostajia ei juurikaan löydy, paitsi ulkomailta tulleiden rakennusmiesten majapaikoiksi.
Tässä vaiheessa pitää löytää sopivat perustusten ja teiden rakennusmateriaalit. Soraa satoja tuhansia kuutiometrejä, kalliomursketta niin teiden rakentamiseen kuin betonitoimituksiin samoin satojatuhansia kuutiometrejä. Lähialueilta tuskin on ainakaan mursketta löydettävissä, joten rekkaralli jatkuu. Kalliomursketta tehdään "jossain" vähintään kymmenen vuoden ajan. Lähialueille perustetaan betonitehdas, joka myös pyörii kymmenkunta vuotta. Murskeen teko ja betonin valmistaminen ovat molemmat erittäin meluisia ja pölyisiä työvaiheita. Kun rakennusvaihe on ohi jää kyseisille paikoille vain maisemahaitat jäljelle, kun koneet on viety pois. Mursketta ajetaan ydinvoimalalle, teiden perustuksiin, asfalttitehtaalle ja niistä taas ydinvoimallale satoja tuhansia kuormia. Näihin kaikkiin hankkeisiin tulee alueen ulkopuoliset toimijat eli työllistävä vaikutus tulee olemaan olematon.
Meressä pengerrykset ja kaivuutyöt ja tunnelien rakentaminen samentavat vedet vuosikausiksi lähialueilta ja muuttavat virtauksia, tappavat kaloja ja karkoittavat linnut muualle ja ennenkaikkea estävät normaalin merellä tapahtuvan virkistystoiminnan.
No tässä vaiheessa kaikki voisi olla hyvin (paitsi murskaamoiden ja betonitehtaan läheisyydessä) muuten mutta alueen tiet eivät kestä tätä rallia eli joudutaan rakentamaan osin uusia teitä ja kunnostamaan vanhoja. Kylien (Härkmeri, Skaftung, Siipyy) elämä häiriintyy täysin yli kymmenen vuoden ajaksi jatkuvan raskaan liikenteen ja tarvittavan muun läpiajoliikenteen vuoksi. Tässä yhteydessä voi todeta heti, että tavaratoimitukset ydinvoimatyömaalle tapahtuvat isojen keskusliikkeiden kautta eli ei ilahduta paikallisia kauppiaita. Päinvastaiseen suuntaan alkaa sitten jäteralli, kun kaikki ylimääräinen pitää kuljettaa n 100 km:n päähän kaatopaikalle.
Kun nyt on päästy työn tekemisen makuun, niin työhön tarvitaan tietysti urakoitsijoita. Olkiluotoon sopivat löytyivät ulkomailta - pääurakoitsijakin Ranskasta, työntekijät Virosta, Puolasta, Venäjältä. Jokunen varmaan Suomestakin. Muutama sekatyöläinen tarvitaan ehkä Kristiinastakin. Ruokahuolto tilataan joltain isolta cateringtoimittajalta suoraan työmaalle - tähänkin tekijät tulevat ulkopuolelta. Paikallisiin (Kristiina keskustassa) ravitsemusliikkeisiin saattaa tulla tungosta, kun ilotyttöarmeija saapuu viihdyttämään ulkomaalaista rakennusväkeä. No hyödyttäähän tämä kantakaupungissa majoitus- ja ravitsemusalan yrittäjiä, mutta tuskin on monenkaan paikallisen asukkaan mieleen. Tässä vaiheessa tiedetään jo, että paikalliselle iät ja ajat rauhassa eläneelle väestölle koituu valtavia haittoja jo yksistään työmaan rakennustoiminnasta ja arkirutiinien pyörittämisestä. Suurin ongelmahan on ydinvoimalan sijoituspaikka - kahden kylän välissä, liikenteellisesti hankalassa paikassa. Kun voimala on saatu pystyyn ulkomaisin voimin ja muualta tulleiden toimijoiden avulla noin kymmenen vuoden aikana (jos ei tule isoja viivästyksiä, kuten Olkiluodossa) alkaa voimalinjojen rakentaminen. Korkeat voimalinjatolpat ja kaapelirivistöt ovat paitsi erittäin rumia, aiheuttavat surinaa ja huminaa (kuuluu kauas) ja samalla tappaavat valtavan määrän lintuja vuodessa. Linjoja varten pitää avata vähintään 63 metriä leveä hakkuu - ei kovin kaunista sekään. Suurjännitelinjat yhdistettyinä massiiviseen ydinvoimalan rakennuskolossiin pilaavat horisontin ja maiseman ainakin Skaftungissa ja Siipyyssä.Skaftungin ja Siipyyn kylien toiminta palaisi rakennusvaiheen jälkeen ennalleen vai palaisiko ? Kouluja ja julkisia tiloja ei saa olla 5 km säteellä voimalasta. Skaftungin ja Siipyyn koulut jäisivät ilmeisesti alueen sisään eli niitä ei saisi olla ! Haluaako joku ostaa YV-alueen kalaa, vihanneksi, perunaa? Haluatko lomailemaan voimalan naapuriin ? Kyllä tosiasia on niin, että alueen (myös koko Kristiinankaupungin) imago on mennyt. Ei kukaan normaalisti toimiva ja ajatteleva ihminen halua voimalan naapuriksi.
Imagohaitta pitää vielä asettaa myös laajempaan yhteyteen, kun lähivuosina kuntaliitokset tulevat ajankohtaisiksi ja valtio pakottaa pienet kunnat liitoksiin. Haluavatko Närpiöläiset tai Kaskislaiset itselleen ydinvoimalan haittoineen ja samalla ydinvoimaleiman itseensä ?

Työvoima ja talous:
Tietysti YV-hanke lisää kunnan sisällä aktiivisuutta. Monen yrityksen (varsinkin majoitus- ja ravitsemus !!!) toiminta vilkastuu hetkellisesti, moni kauppias myy hetkellisesti enemmän, joku saa ehkä töitäkin ydinvoimalasta, joten verotuloja on on tulossa lisää. Fennovoima taitaisi maksaa jopa kiinteistöveroa ? Muut tuotot ja verot menevätkin sitten muualle.
Mitä sitten miinuspuolelle. Isoin asia luontoarvojen menetys (niitä EI SAADA TAKAISIN), imagomenetys, kiinteistöjen ja maan arvon laskeminen miljoonilla euroilla, kahden vanhan kylän katoaminen ja muuttuminen voimalalähiöiksi. Suoria kymmenien miljoonien kustannuksia kunnalle syntyisi mm teiden, jätehuollon (kunnallinen viemäriverkosto?) ja muun ydinvoimalan vaatiman infrastruktuurin rakentamisesta.

Kari Korhonen

******************************************************************************************

The text is copyright of the author

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Aktionsgruppen/Toimintaryhmä Pro Kilgrund kilgrund at gmail.com
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net