Koti - Hem - Home

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Hyvät Kristiinankaupungin valtuutetut! 30.06.2008

Pyytäisin, että pysähdytte miettimään seuraavia kysymyksiä, ennen kuin päätätte Fennovoiman ydinvoimalan kaavoituksesta Skaftungin kylään!


Aiotteko uhrata kaksi toimivaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta kylää Skaftungin ja Siipyyn?

Kylien ihmiset ovat toimeliasta ja ihailtavan kekseliäästi elättäneet itsensä tähän asti mitä erilaisimmilla tavoilla. He elättävät itsensä maanviljelyksellä, karjanhoidolla, kalanviljelystoiminnalla ja erilaisilla pienyritystoimilla. Väittäisin, että heillä on ollut ennen Fennovoiman esiin marssia hyvä ja tyydyttävä elämä. Nyt se on joutunut vakavasti uhatuksi!
Ydinvoimala giganttisin rakennelmiensa kanssa tulisi mullistamaan ja tuhoamaan kylät ja on nyt jo horjuttanut vakavasti kyläläisten turvallisuutta ja hyvää oloa.
Kylien nuorten mahdollisuudet jatkaa perheyrityksissä on joutunut ydinvoimala uhan alla uudelleen punnittavaksi. Sukupolvenvaihdossuunnitelmat ovat asettuneet uuteen valoon. Kuinka nuoret haluaisivat perustaa perhettä ja alkaa suunnitella tulevaisuutta kuolemaan tuomituissa kylissä. Ainut realistinen visio kylistä on, että siellä tulee asumaan vain vanhuksia koska kaikki terveet ja kykenevät yksilöt muuttavat pois ydinvoimalan katveesta terveellisemmille alueille. Kylien kehittymisen ja kasvun esteet sanelee jo pelkästään Säteilyturvakeskus määräyksineen eli alle 200 henkeä 5 km suojavyöhykkeellä sisällä. Skaftungi on kokonaisuudessaan edellä mainitun alueen sisällä! Yleiskaavan laatiminen johtaisi myös siihen, että suojavyöhykkeessä ei voitaisi osoittaa uusia rakennuskohteita 5 kilometrin säteellä eli maankäyttöön liittyvät rajoitukset aiheuttavat sen, että kylien kasvu tulisi väistämättä pysähtymään ja muuttotappio kasvamaan.

Oletteko ajatelleet miten tulee käymään kylien elinkeinotoiminnalle?

Maanviljelys ja karjanhoito vaikeutuvat monesta syystä. Lihan ja maidon puhtaus tulee kyseenalaiseksi. Ei pidä unohtaa sitä tosiasiaa, että ydinvoimalan päästöt ilmaan kuuluvat normaalina rutiineina ydinvoimalan toimintaan. Ja nämä edellä mainitut päästöt leviävät tuulen mukana laajalle alueelle ja ydinvoimaloiden päästöjen vaikutuksista tiedetään vielä aivan liian vähän. Mitä arvelette tapahtuvan kun eläimet syövät tätä radioaktiivisilla päästöillä ryyditettyä ruohoa. Otan esimerkin, tänä päivänä raskaana olevat ja imettävät äidit joutuvat välttämään tiettyjä ruoka-aineita ja vitamiineja kuten esim. A-vitamiinia. Syy on se, ettei herkkä sikiö tai imeväinen vahingoittuisi. Palataksemme takaisin lehmään, ravinnosta, jota lehmä syö erittyvät sekä haitalliset, että hyödylliset aineet maitoon ja lihaan. Jos nyt väitätte, että pötypuhetta niin kertokaa miksi maidontuottajat joutuvat joka viikko lähettämään tietyn maitomäärän tutkittavaksi? Miksi otetaan tietyin välein näytteitä kasvillisuudesta, sienistä, vedestä, ilmasta, ihmisistä jne.. Ei varmaan siitä syystä, että halutaan työllistää Stukn laboratoriota. Miettikää mikä se syy mahtaisi olla!

Miten arvelette perunan, tomaattien ja muiden viljelys tuotteiden markkinoinnin käyvän?
Edellä mainitut ovat arvokasta jokapäiväistä ravintoa. Mureneeko meidän arvokkaat jokapäiväiset ruokavarastomme ydinvoimalan saasteiden alle?


Tulevatko kalastus- ja kalanviljelyammatti olemaan kuoleva elinkeino Siipyyn ja Skaftungin alueella?


Ydinvoimalan radioaktiiviset päästöt veteen kuuluvat ydinvoimalan normaaliin toimintaa ja niiden vaikutukset tulevat olemaan katastrofaaliset matalaan rannikko veteemme.
Lauhdevesien vaikutukset tulevat näkymään kalakantojen vähenemisenä ja esimerkiksi arvokkaan merilohen kulkureitit häiriintyvät ja menetetään myös arvokkaat siikasaaliit.
Myös saamieni tietojen mukaan ydinvoimaloiden lauhdevesitunneleista tyhjätään valtavia määriä kalaa päivittäin, joka on tietenkin kalastajien saaliista pois ja näin ollen myös tärkeästä osasta ihmisravintoa.
Todellinen ongelma tulee olemaan myös se, että kuka haluaa ostaa ja syödä ydinvoimalauhdevesissä kasvatettua kalaa?


Miten olette ajatelleet korvata maanviljelys- ja karjanhoitotuotteiden tuottajille
perunan-, kasvihuoneviljelijöille, kalanviljelyslaitoksille ja kalastajille heidän taloudelliset tappionsa? Ja ovatko ne edes korvattavissa. Fennovoima ei ainakaan tule sitä tekemään?

Miten käy tontti- ja metsämaan arvon?


Sekä tontti että metsämaan arvo tulee laskemaan, sillä eihän kukaan muu kuin Fennovoima tulevaisuudessa halua asettua Skaftungiin ja Siipyhyn. Kun Fennovoima on asettunut kylään isännäksi, eivät he enää maksa maasta käypää hintaa, eikä siitä maksa sen puoleen kukaan muukaan. Ja myös kaavoituksen esteet tekevät mahdottomaksi myydä maataan, saatikka saada siitä käypää hintaa!

Kuinka korvataan ja kuka korvaa tontti-ja metsämaan arvon aleneminen?

Missä määrin merialueet tulevat kärsimään ydinvoimalan lauhdevesistä?


Ydinvoimalan lauhdevesien vaikutuksia ja seurauksia merialueisiin voi vain arvailla. Sen asian selvittämiseksi ei riitä ultra nopeasti tehty Yva, jota Fennovoima nyt juuri parhaillaan on tekemässä! Olisiko Kristiinankaupungin merialueilla sama kohtalo kun Suomenlahdella?
Merialue mantereen ja Kilgrundin ja Stånggrundin välillä on matalaa, syväys esim. Stånggrundin ja mantereen välillä on vain noin 1,2–1,5 metriä.
Tämän hetkinen tilanne on jo se, että mantereen ja Stånggrundin välinen merialue on jo vuosia ollut pahasti ruohottunut. Ydinvoimalan lauhdevedet tulisivat lämmittämään merta siinä määrin, että ruohottuminen saattaisi lisääntyä räjähdysmäisesti. Ja esim. sinilevä tulisi olemaan jatkuva riesa. Kesäaikaan matalalla merialueellamme tulisi sinileväkasvusto peittämään merta siinä määrin, että soutelua voisi verrata siihen kuin soutelisi hernekeitossa! Uiminenhan olisi sinileväkasvustossa hengenvaarallista!
Merialueet myös ulkosaariston osalta ovat matalia ja myös siellä lauhdevesien vaikutukset tulisivat olemaan negatiivisia.

Miten käy merialueiden virkistyskäytön? Kuka korvaa tämän vahingon ja onko se edes korvattavissa?


Entäpä arvokkaan Natura-2000 alueen kohtalo?

Natura-2000 alue kattaa suurimman osan Kristiinankaupungin rannikkoaluetta. Olisiko mielekästä uhrata tämä arvokas alue ja sen runsaan linnuston ydinvoimalan vuoksi? Villiluonto kuuluu tärkeänä osana ihmisen kokemusta hyvästä elinympäristöstä. Jos nyt kävisi niin onnettomasti, että ydinvoimala perustetaan Skaftungiin, sen jälkeen voisi Natura-aluetta kutsua vitsiksi!

Oletteko ajatelleet, että ydinvoimalaitoksilla on taipumus laajentua?

Jos nyt kävisi niin ikävästi, että tulette myöntämään kaavoitusluvan ja Fennovoima alkaa rakentamaan Euroopan suurinta ydinvoimalaa 1-2 reaktorilla niin luuletteko, että se jää siihen Ei todellakaan! Katsokaa mitä on tapahtunut Loviisassa ja Olkiluodossa. Ydinvoimayhtiöllä on taipumus kasvaa ja laajeta, ja siinä vaiheessa teillä ei ole enää mitään sananvaltaa siihen asiaan. Eikä myöskään siihen miten suureksi ydinvoimala tulee kasvamaan. Tämäkin on jo riittää syy miksi sekä Siipyy ja Skaftung tulevat kokemaan kyläkuoleman!
Kylät tukehtuvat käytännössä ydinvoimalaan! Ydinvoimala voi olla myös teidän tuleva lähi naapurinne hyvät päättäjät. Olisiko se teistä mukavaa?

Osa kesämökeistä on ympärivuotisessa käytössä. Osassa ollaan useita kuukausia vuodessa. Kesämökkejä on arviolta noin 600 Skaftungin-ja Siipyyn rannikolla ja saaristossa. Me mökkiläiset olemme saaneet nauttia idyllisen Skaftungin ja Siipyyn kylien rauhasta ja palautua jatkamaan arjen aherrusta kotipaikkakunnillemme. Fennovoiman ydinvoimala lähinaapurina ei ole kuulunut meidän suunnitelmiimme. Nyt on alkanut vaikuttaa siltä, että olemme kuin ilmaa ja rasitus sekä Kristiinankaupungille että Fennovoimalle. Asukaskyselylomakkeenkin Pöyryltä sain vasta parin puhelinsoiton jälkeen. Suurin osa sekä kylän vakinaisista asukkaista että mökkiläisistä on ollut katveessa mitä ko. asukaskyselyyn tulee! Eli pieni oli Fennovoiman kiinnostus väestöstä, jonka kotiseudun he aikovat miehittää ydinvoimala-alueekseen. Kristiinankaupungille on kelvannut meidän mökkiläisten kiinteistöverorahat hyvin tähän asti. Meidän perhekin on kantanut roponsa Kristiinankaupungin kassaan jo yli 30 vuotta. Myös kesämökkien arvo tulee laskemaan. Kuka haluaa ostaa meidän kesämökkejämme käypään hintaan? Todennäköisesti vain ja ainoastaan Fennovoima parakeikseen repputyöläisilleen ja korvauskin olisi vain minimaalinen mökeistämme.

Eli kuinka ja kuka korvaa meidän kesämökkiläisten mökkien ja maiden arvon alenemisen? Myönnättekö mökkiläisille edes verohuojennusta kärsimyksestä viettää vapaa-aikaansa ydinvoimalan naapurissa? Edellyttäen, että saamme edes jäädä paikkakunnalle!

Te hyvät valtuutetut olette jo tehneet seuraavanlaisia päätöksiä tämä kuluneen vuoden puolella

  • Ei pakkolunastuksia 28.1.
  • Päätitte 31.3., että Fennovoiman ydinvoimala ei ole sopivalaitos Siipyy-Skaftungiin!
  • Kristiinankaupungin tekninen lautakunta lausui päätöksessään 27.5 kolme kertaa Ei Fennovoiman ydinvoimalan kaavoitukselle.


Teknisen lautakunnan perustelut osoittivat korkeaa ammattitaitoa ja alueen tuntemusta. Päätöksestä tuli esiin selkeästi teknisen lautakunnan asiantuntemus.

  • a) Ei. Kristiinankaupungin alueella ei ole ydinvoimalalle sijoituspaikaksi sopivaa aluetta!
  • b) Ei ole tarvetta laatia vaihemaakuntakaavaa ydinvoimalan rakentamiselle, koska ei ole sopivia alueita!
  • c) Ei, kaupunki ei ole laatinut omia selvityksiä, mutta Fennovoima Oy on aloittanut ympäristönarviointi menettelyn Skaftungin Merihirviössä.


Kysymys kuuluukin, eikö olisi viisasta pysyä jo tehdyissä päätöksissä ja arvostaa kaupunkinne teknisen lautakunnan tekemää asiantuntevaa ja
viisasta päätöstä?

 

Fennovoiman toiminta


Onko teille hyvät valtuutetut tullut mieleen kertaakaan tänä aikana kyseenalaistaa Energiayhtiö Fennovoiman toimintaa? Me kansalaiset olemme joutuneet tekemään sen jo aivan liian moneen kertaan. Tässä vain muutamia esimerkkejä:
Tiedotusvälineistä me kansalaiset olemme saaneet lukea kuinka vahva kannatus Fennvovoimalla on ydinvoimapaikkakunnilla. Viimeksi luin tästä 27.5, ”Jokaisella ydinvoimala paikkakunnalla on yhtä vahva kannatus!” Heillä on hyvä huumorintaju tai huono tilannetaju. En tiedä kumpi. Tilanne on tosiasiassa käänteinen. Miksi luulette, että on perustettu kolmella ydinvoimala uhanalaisella paikkakunnalla ydinvoimalan vastaisia liikkeitä. Tässä esimerkiksi Hanhikivi, Pyhäjoella, Pro saaristo, Ruotsinpyhtäällä ja Pro-Sideby-Kilgrung-Skaftung. Miksi luulette, että on kerätty valtaisia määriä nimilistoja? Ei todellakaan viihteeksi vaan ihmisten suuren huolen ja hädän vuoksi!


Suunnitteilla olevaa ydinvoimalaa ei Fennovoima onnistunut piirtämään edes oman tonttinsa rajojen sisälle. Ja valheellista informaatiota on jaettu teille ja mediassa eri välineillä! Miksi? Onko heillä niin vahva usko, että te autatte heitä hankkimaan heille sopivan tontin ydinvoimalalle pakkolunastuksin? Hehän ovat kauniisti todenneet, että he haluavat maat vapaaehtoisin kaupoin ja haluavat olla tervetulleita paikkakunnalle. Kenen toimesta ei ainakaan Siipyy eikä Skaftungilaisten! He tietävätkin, että tehän pakkolunastuksilla likaatte kätenne, heidän ei tarvitse sitä tehdä! Sitä paitsi lain antamien mahdollisuuksienkin suojassa olisivat pakkolunastukset riistoa. Ottakaa huomioon, että tällöin pakkolunastettaisiin yksityisten ihmisten omaisuutta yksityisomistuksessa olevalle energiafirmalle. Laki olisi teidän puolellanne, mutta moraalisesti se olisi huono teko! 30.5 saamani luotettavan tiedon mukaan Fennovoima painostaa maanomistajia soittamalle heille viisi kertaa päivässä!


Kuinka te hyvät päättäjät suhtautuisitte tämän kaltaiseen painostukseen. Viisi kertaa päivässä kyllä täyttää kaikki rankan painostuksen tuntomerkit! Kutsuisinkin sitä vakavaksi kotirauhanrikkomiseksi, jos se kohdistuisi minuun.

Myös se on tuntunut erityisen pahalta kun Fennovoima todistelee valheellisesti, että ihmisten ei tarvitse muuttaa kodeistaan pois ja kysyvät kuitenkin asukaskyselylomakkeessaan, että miten arvelette tuleeko ydinvoimala vaikuttamaan teidän halukkuuteenne muuttaa pois paikkakunnalta! Siis minne ihmisten pitäisi muuttaa kodeistaan? Miltä teistä tuntuisi hyvät valtuutetut, jos teille henkilökohtaisesti asetettaisiin vastaava kysymys?

Teidän tekninen lautakuntanne teki päätöksiä, jota arvostan ja toivon teidänkin suhtautuvan heidän päätökseensä vakavasti.


Kristiinankaupungin päättäjät osoittakaa inhimillisyyttä ja kuunnelkaa vakavasti Skaftungilaisia ja Siipyyläisiä
.
Tähän asti teitä on informoinut Fennovoima, jolla on kova halu perustaa ydinvoimala tänne Suomeen hinnalla millä hyvänsä. Heidän motiivejaan en lähde arviomaan. Skaftungilaisten ja Siipyyläisten motiivit ovat tiedossa ja se on saada rauhassa viettää normaalia hyvää elämää omissa kodeissaan. Tulette saamaan tietysti jonkin verran rahaa ydinvoimalasta kiinteistöverojen muodossa, mutta myös kaikki rankat haitat mitkä ydinvoimala tuo tullessaan. Vaikka materiaalinen hyvä ja raha ovat tietysti tarpeellisia, niin se on vain hyvin pieni osa siitä, mitä ihmiset toivovat hyvältä elämältä! Tuhoutuneiden kylien lisäksi luontoa tulee tuhoutumaan suunnattomat määrät jäädessään ydinvoimalan vaatimien rakenteiden, teiden, voimalinjojen, sataman alle jne. Lisäksi teillä olisi tuhoutunutta merialuetta, rannikkoa ja saaristoa. Kuormassa olisi vielä lisänä ydinvoimalan vaaralliset ydinjäteongelmat. Eikä se suinkaan olisi vähäisin ongelma! Mielestäni se liian kallis hinta, eikö teistäkin? Ottakaa tämä kirjoitukseni vetoomuksena Skaftungilaisten, Siipyläisten ja ympäristökylien puolesta. Antakaa heille hyvä elämä ja toivo ydinvoimala vapaasta tulevaisuudesta.

 

Ystävällisin terveisin


Marianna Teirfolk
Sairaanhoitaja
Mustasaari/Skaftung

 

*******************************************************************************

The text is copyright of the author

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Aktionsgruppen/Toimintaryhmä Pro Kilgrund kilgrund at gmail.com
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net